Cleaner (Weston House)

Part Time (15 hours per week, 9am-12pm, Monday to Friday)

Term Time Only for 38 weeks and Permanent

Salary scale 1: £18,688 per annum (pro rata) / £9.68 per hour

Job Purpose: To assist in maintaining high standards of cleanliness and hygiene.

Essential criteria:

Occupational competence

Knowledge of cleaning processes and materials

Ability to clean to a high standard

Familiarity with use of toxic materials

Team player

Adaptable

Reliable and committed.

Integrity and probity.

Job Information Pack

This post is subject to a satisfactory Enhanced DBS disclosure for child and adult workforce and all Care Inspectorate Wales (CIW) checks must be complete before employment can start.

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Glanhäwr (Ty Weston)

Rhanamser (15 awr y wythnos, 9y.b.-12y.p, Dydd Llun-Dydd Gwener)

Yn ystod y tymor yn unig (38 wythnos) /  Parhaol

Graddfa gyflog 1: £18,688 y flwyddyn (pro rata) / £9.68 yr awr

Pwrpas y Swydd: Cynorthwyo i gynnal safonau uchel o ran glanweithdra a hylendid.

Meini prawf hanfodol:

Cymhwysedd galwedigaethol

Gwybodaeth am brosesau a deunyddiau glanhau.

Y gallu i lanhau at safon uchel.

Cyfarwydd â defnyddio deunyddiau gwenwynig.

Chwaraewr tîm.

Hyblyg.

Dibynadwy ac ymroddgar.

Uniondeb a gonestrwydd.

Pecyn Gwybodaeth Swydd

Mae’r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Estynedig boddhaol ar gyfer gweithlu plant ac oedolion, ac mae’n rhaid bod pob gwiriad Arolygiaeth Gofal Cymru wedi cael ei gwblhau cyn y gellir dechrau yn y swydd.