HR Officer

Full time and fixed term for 2 years

A fantastic opportunity has arisen for a HR Officer to join the team at Bridgend College!

The HR Officer plays a crucial role in supporting and enabling staff to 'Be All They Can Be'.  This is a generalist role which requires a partnership and a work ethic  that is truly reflective of our values and culture. 

The successful candidate will have excellent communication skills, a strong administrative background with the ability to maintain HR systems and take the lead on the successful recruitment and selection of staff in accordance with best practice. Ability to converse in Welsh will be advantageous.

For more information, please click on the link below:

Job Information Pack

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

Swyddog Adnoddau Dynol

Llawn amser a thymor penodol am 2 flynedd

Mae cyfle gwych wedi codi i Swyddog AD ymuno â'r tîm yng Ngholeg Penybont!

Mae’r Swyddog AD yn chwarae rôl hanfodol wrth gynorthwyo a galluogi staff i fod yn “Bopeth y Gallant Fod”. Mae hyn yn rôl gyffredinol sy’n gofyn am gydweithrediad ac agwedd dda at waith, ac sy’n adlewyrchu ein gwerthoedd a’n diwylliant.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau cyfathrebu rhagorol, profiad gweinyddol sylweddol a’r gallu i gynnal systemau AD ac arwain wrth recriwtio a dewis staff yn llwyddiannus yn unol ag arfer da. Mae’r gallu i sgwrsio yn y Gymraeg yn fanteisiol. 

Am fwy o wybodaeth am y swydd, cliciwch ar y ddolen isod.

Pecyn Gwybodaeth Swydd