Gower College Swansea

0.5 Science Welsh Baccalaureate Lecturer

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£21,136.00 - £41,598.00 per annum, pro rata
Posted
16 Jul 2021
Closes
13 Aug 2021
Ref
JUN20216738
Subject Area
Science
Job Level
Lecturer
Job Function
Academic Support
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Benefits: Pro rata of National contract holiday entitlement, plus pro rate of 5 closure days and pro rata of 8 bank holidays, Teacher's Pension Scheme TPS, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.

Attachments: 0.5ScienceWelshBaccLecturer-JDPS.docx

We are looking to appoint and enthusiastic and committed lecturer to deliver the Welsh Baccalaureate Qualification (WBQ) to learners who are studying A level Sciences.

The Welsh Baccalaureate forms part our Professional Learning Programme – a skills development programme that aims to equip every A Level learner with the skills, experience and support needed to excel on their A level courses, and to progress successfully onto their chosen destination. The Welsh Baccalaureate qualification will be contextualised to the curriculum followed by learners in the field of science.

The ideal candidate will deliver high quality teaching and learning, creating a positive environment to enable all learners to reach their full potential  in terms of academic, social and personal development.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy.  If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

0.5 Darlithydd Bagloriaeth Cymru - Gwyddoniaeth

Reference: JUL20211314

Benefits: Hawl i gael gwyliau'r contract cenedlaethol ar sail pro-rata, 5 diwrnod cau pro-rata ac 8 gwyl banc pro-rata, Cynllun Pensiwn Athrawon, amrywiaeth o fanteision i gyflogeion gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Attachments: 0.5ScienceWelshBaccLecturer-JDPS(CYM).docx

Rydym yn chwilio am ddarlithydd brwdfrydig ac ymroddedig i gyflwyno cymhwyster Bagloriaeth Cymru i ddysgwyr sy’n astudio Gwyddorau Safon Uwch. 

Mae’r cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn rhan o’n Rhaglen Dysgu Broffesiynol - Rhaglen datblygu sgiliau sy’n darparu sgiliau profiad, a chymorth i bob dysgwr Safon Uwch, fel y gallant ffynnu a chyflawni dilyniant cadarnhaol mewn perthynas â’u hastudiaethau. Bydd cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn cael ei gyd-destunoli i’r cwricwlwm ac yn cael ei astudio gan fyfyrwyr ym maes gwyddoniaeth.

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn darparu addysgu a dysgu o’r radd flaenaf, ac yn meithrin amgylchedd cadarnhaol, er mwyn galluogi dysgwyr i gyflawni eu potensial llawn yn academaidd, yn gymdeithasol ac yn bersonol.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

(Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).