Casual Cleaner

You will undertake routine cleaning operations on our Campuses ensuring that the College is cleaned to a high standard throughout your assigned area. With knowledge of cleaning processes and materials you will have a good standard of education and be able to work with minimum supervision. A flexible team player, you must be able to plan your work effectively. 

Please note, this an hourly paid contract which means that specific days and hours cannot be guaranteed - they are offered on a casual, ad hoc basis to fit the needs of the service and so may vary.

For more information, please view the job information pack:

Job Information Pack 

Bridgend College recognises its responsibility to ensure the safety and wellbeing of all students.  We apply a rigorous process of checking the suitability of staff and volunteers to work with children and vulnerable adults.

The above post is subject to a satisfactory Standard DBS disclosure for child and adult workforce

Glanhawr Achlysurol
£9.68 yr awr

Byddwch yn ymgymryd a gweithrediadau glanhau rheolaidd ar ein Campysau i sicrhau fod y Coleg wedi’i glanhau i safon uchel o fewn eich adran. Byddwch yn deall y proses o lanhau a bydd gennych safon dda o addysg, ac yn gallu gweithio heb oruchwyliaeth. Mae’r gallu i gynllunio’n effeithiol a gweithio fel rhan o dîm yn angenrheidiol.

Nodwch, mae hyn yn gytundeb delir yn ol yr awr sydd yn golygu nad ydy dyddiau ac oriau penodol yn warantedig - cynigwyd ar sail achlysurol ad hoc ac felly gall newid

Am fwy o wybodaeth, edrych ar y pecyn gwybodaeth swydd isod:

Pecyn Gwybodaeth Swydd 

Mae Coleg Penybont yn cydnabod ei gyfrifoldeb dros sicrhau diogelwch a lles pob myfyriwr. Rydym yn defnyddio proses drylwyr i wirio addasrwydd staff a gwirfoddolwyr i weithio â phlant ac oedolion bregus.

Mae’r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Safonol boddhaol ar gyfer gweithlu plant ac oedolion.