Gower College Swansea

Recreation Assistant (Sports Centre)

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£6.56 - £8.91 Per Hour
Posted
17 Jun 2021
Closes
30 Jun 2021
Ref
JUN20214945
Job Level
Facilities Support
Job Function
Estates and Facilities
Contract Type
Fixed Term
Hours
Part Time

Benefits: Generous holiday allowance, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.

Attachments: RecreationAssistant-JDPS-June2021.doc

The Sports Centre has an exciting opportunity for a Casual Recreation Assistant to join their enthusiastic and hard-working team. The successful candidate will work around 5 hours per week (typically over the weekends), in a fun and enjoyable role.

Under the guidance of the Duty Supervisor and Manager, you will be responsible for the effective operation of the Sports Centre based on our vibrant Tycoch campus. 

Your role will require you to supervise children’s parties (when running), coach activities and conduct gym inductions.  You will set up and de-rig equipment and carry out housekeeping duties to include cleaning and security. 

You must possess 5 GCSE’s Grade A-C or equivalent and excellent customer service skills.  A Sports Coaching Certificate is desirable as is a First Aid Qualification. 

If you believe you have the right skills to join the team we would love to hear from you!

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills.

Cynorthwyydd Hamdden (Canolfan Chwaraeon)

Reference: JUN20214947

Expiry date: 23:59, 30 June 2021

Location: Swansea

Salary: £6.56 - £8.91 Per Hour

Benefits: Lwfans gwyliau hael, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Attachments: RecreationAssistant-JDPS-June2021(CYM).doc

Dyma gyfle gwych i Gynorthwyydd Hamdden ymuno â thîm brwdfrydig ac egnïol. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus weithio tua 5 awr yr wythnos (fel arfer dros y penwythnos) mewn rôl sydd llawer o hwyl.

Dan arweiniad y Rheolwr a’r Goruchwyliwr Dyletswydd, byddwch yn gyfrifol am weithredu’r Ganolfan Chwaraeon sydd wedi’i leoli ar gampws bywiog Tycoch.

Bydd eich cyfrifoldebau’n cynnwys goruchwylio partïon plant (wrth redeg), hyfforddi gweithgareddau a chynnal sesiynau cyflwyno i’r gampfa. Byddwch hefyd yn gosod ac yn datod offer, yn ogystal â chyflawni dyletswyddau cadw ty megis glanhau a diogelwch. 

Bydd gennych 5 cymhwyster TGAU (graddau A-C) neu’r cyfwerth a sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol. Mae tystysgrif hyfforddi chwaraeon yn ddymunol yn yr un modd â chymhwyster cymorth cyntaf. 

Os ydych chi’n credu eich bod yn meddu ar y sgiliau uchod, cysylltwch â ni!


Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i hyrwyddo diogelwch a lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau’n cael eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.