Business Administration Apprentice Level 3

Full Time and Fixed Term for 2 Years 

Are you looking to kick start your career in Business Administration? If so, we may have the perfect position here at Bridgend College.

With this exciting opportunity, you will undertake a Level 3 Business Administration Apprenticeship within our Work-Based Learning administration team at Bridgend College. Not only that, you will gain invaluable skills and experience that will accelerate and progress your career.

You will have a minimum of 5 GCSEs at Grade 'C' or above or equivalent and must include English and Mathematics. With excellent organisational and IT skills, you will have the ability and confidence to work with administration systems.

The above post is subject to a satisfactory Standard DBS disclosure.

Job Information Pack

Prentis Gweinyddu Busnes Lefel 3 Llawn amser am gyfnod penodol o 2 flynedd Cyflog: £12,000 - £14,855 y flwyddyn

Ydych chi am roi sbardun i’ch gyrfa yn y maes Gweinyddu Busnes? Os ydych, mae swydd berffaith gennym yma yng Ngholeg Penybont.

Gyda’r cyfle cyffrous hwn, byddwch yn ymgymryd â Phrentisiaeth Gweinyddu Busnes Lefel 3 gyda’n tîm gweinyddol ar gyfer Dysgu Seiliedig ar Waith yng Ngholeg Penybont. Ar ben hynny, byddwch yn ennill sgiliau a phrofiad amhrisiadwy a fydd yn sbarduno ac yn symud eich gyrfa yn ei blaen.

Bydd gennych o leiaf 5 TGAU gradd C neu uwch neu gyfwerth, ac mae’n rhaid i’r rhain gynnwys Saesneg a Mathemateg. Yn ogystal â sgiliau trefnu a TG ardderchog, bydd gennych y gallu a’r hyder i weithio â systemau gweinyddu.

Mae’r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS boddhaol.