Gower College Swansea

Electrical Installation Tutor/Assessor

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£24,917.00 - £27,422.00 Per Annum
Posted
11 Jun 2021
Closes
25 Jun 2021
Ref
JUN20213756
Subject Area
Engineering
Job Function
Academic Support
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Benefits: 28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments: ElectricalTutorAssessor-JDPS.doc

Gower College Swansea is looking for an enthusiastic and motivational individual to assess and teach learners within the electrical installation sector. This is a fantastic opportunity to pass on your skills at Further Education level and inspire the next generation.

Working in a vibrant and positive learning environment, you will be responsible for assessing Electrical Installations at levels 2 and 3. Programs include NVQs and taught courses within this sector including Inspection & Testing, 18<sup>th</sup> Edition IET Regulations, solar photovoltaic, plus any bespoke courses.

The ideal candidates will be highly knowledgeable, have a strong electroctechnical background and ideally evidence of assessing in a similar setting. You will also possess enthusiasm, a self-sufficient attitude, coupled with the motivation and commitment to support learners to achieve the timely completion of their qualifications.

With recent working knowledge and industry experience in an engineering/ electrical setting and experience of Inspection & Testing (18<sup>th</sup> Edition), you will hold an Assessor Award (CAVA, TAQA, A1, D32 / D33 or Training Assessment qualification or be willing to work towards.) and must be educated to Level 2 in English and Maths (GCSE or equivalent).

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.

Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

Tiwtor/Aseswr Gosod Trydanol

Reference: JUN20213762

Expiry date: 23:59, 25 June 2021

Location: Tycoch, Abertawe

Salary: £24,917.00 - £27,422.00 Per Annum

Benefits: 28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Attachments: ElectricalTutorAssessor-JDPScym.doc

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn chwilio am unigolyn brwdfrydig ac ysgogol i asesu ac i addysgu dysgwyr o fewn y sector gosod trydanol a electroneg.  Mae hwn yn gyfle gwych i basio eich sgiliau ymlaen ar lefel Addysg Bellach ac ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf. 

Gan weithio mewn amgylchedd dysgu bywiog a chadarnhaol, byddwch yn gyfrifol am asesu Gosodiadau apprenctices trydanol ac electroneg ar lefelau 2 a 3.  Mae'r rhaglenni yn cynnwys NVQs a cyrsiau a addysgir o fewn y sector hwn, ynghyd ag unrhyw gyrsiau pwrpasol y gofynnwyd amdano gan y cwsmer. 

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn wybodus iawn, gyda chefndir cryf mewn Trydanol Electroneg ac yn ddelfrydol tystiolaeth o asesu mewn lleoliad tebyg. Byddwch hefyd yn meddu ar frwdfrydedd, agwedd hunangynhaliol, ynghyd â chymhelliant ac ymrwymiad i gefnogi dysgwyr i gyflawni cwblhau eu cymwysterau yn brydlon.

 gwybodaeth ddiweddar a profiad mewn lleoliad Electroneg/ Trydanol a, bydd gennych Gymhwyster Asesydd (cymhwyster CAVA, TAQA, A1, D32 / D33 neu gymhwyster Asesu Hyfforddiant) ac mae'n rhaid eu bod wedi eu addysgu i Lefel 2 mewn Saesneg a Mathemateg (TGAU neu gyfwerth).

Gellir cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg ac ni chaiff y ceisiadau hynny eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn Saesneg.

Mae Coleg Gwyr Abertawe wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo llesiant pobl ifanc ac mae'n disgwyl i bob aelod o staff rannu'r ymrwymiad hwnnw. Mae penodiadau yn amodol ar wiriad DBS manylach a rhaid cofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg Cymru.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).

Similar jobs

Similar jobs