Gower College Swansea

Mini Bus Drivers (Casual)

5 days left

Location
Swansea, Abertawe
Salary
£9.69 Per Hour
Posted
04 Jun 2021
Closes
18 Jun 2021
Ref
MAY20216956
Job Level
Facilities Support
Contract Type
Fixed Term
Hours
Part Time

Benefits: 28 days holiday pro rata, plus 5 closure days and 8 bank holidays pro rata, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking Attachments: MinibusDrivers-JDPSJune2021.doc

We are looking for drivers to support our sports academy programmes, Independent Living Skills and other learning areas, by transporting learners to activities and between campuses.  Driving College minibuses and other vehicles as required, this post would suit a person with a conscientious, approachable and flexible attitude.

The successful candidate should be a good communicator and be confident in working with young people.  A first aid and manual handling qualification would be advantageous.

A full, clean driving licence is essential for this post, with ideally Category D1 or equivalent, as is the commitment to undertake mandatory in house MIDAS training.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check.  

Gyrwyr Bysiau Mini (Achlysurol)

Reference: JUN20212356

Expiry date: 23:59, 18 June 2021

Location: Abertawe Salary: £9.69 Per Hour

Benefits: 28 diwrnod o wyliau pro rata, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc pro rata, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Attachments: MinibusDrivers-JDPSJune2021(CYM).docx

Rydym yn chwilio am yrwyr i gefnogi ein rhaglenni academi chwaraeon, SBA yn ogystal â meysydd eraill. Byddwch yn cludo dysgwyr i weithgareddau ac o gampws i gampws. Oherwydd bod gofynion y swydd yn gofyn ichi yrru bysiau mini a cherbydau eraill y Coleg, rhaid ichi fod yn unigolyn cydwybodol, hawdd mynd ato a hyblyg.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfathrebwr da ac yn hyderus yn gweithio gyda phobl ifanc. Byddai meddu ar gymhwyster cymorth cyntaf a codi a chario yn fanteisiol.

Mae trwydded yrru lawn, glân yn hanfodol ar gyfer y swydd hon ac, yn ddelfrydol, bydd gennych drwydded Categori D1. Byddwch hefyd yn ymrwymedig i ymgymryd â hyfforddiant MIDAS fel rhan o’r swydd.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS. 

Similar jobs

Similar jobs