Business Administration Apprentice (Engage)

Full Time (37 hours per week) - 2 Years Fixed Term Contract

Are you a welsh speaker and looking to kick start your career in Business Administration? If so, we may have the perfect position here at Bridgend College.

With this exciting opportunity, you will undertake a Business Administration Apprenticeship Level 3 with the Engage Training at Bridgend College. Not only that, you will gain invaluable skills and experience that will accelerate and progress your career.

What we're looking for in you:

 • To assist in presentations and corporate events. 
 • To assist in the preparation of training courses materials
 • Maintain database(s) with accurate information
 • Distribution of certificates
 • To assist with booking processes
 • To support business coordinator to achieve revenue targets.
 • Coordinate and distribute up to date marketing materials as required. 
 • To provide excellent customer service.
 • To undertake in-service training for professional development as and when required.
 • To contribute to the Annual Self Assessment and Development Planning process.
 • Complete a Business Administration Apprenticeship

For more information, please click the link below:

Job Information Pack 

Why Bridgend College?

We are a Further Education College recently crowned TES 2019 FE College of the year! We are proud to call ourselves an award-winning college and, over the last few years, we have won many; as learners, staff and our college as a whole, including being awarded #24 in The Times Top 100 Best Places to Work!

 • An innovative, friendly, dynamic workforce
 • Free parking
 • Fantastic Learning & development opportunities
 • Very generous annual leave entitlement 
 • Free access to the Gym suite
 • Employee Assistance programme - To give support & advice on all health, personal and professional topics.

The above post is subject to a satisfactory DBS disclosure for child and adult workforce.

Bridgend College is accredited to the Disability Confident Employer award, part of this means a commitment to interview all disabled applicants who meet the essential criteria for a job vacancy and consider them on their abilities.

Prentis Gweinyddu Busnes (Engage)

Llawn Amser (37 awr yr wythnos) - Cytundeb Cyfnod Sefydlog am 2 Flynedd Cyflog: £12,000 - £14,855 y flwyddyn

Ydych chi'n siaradwr Cymraeg ac yn dymuno cychwyn ar eich gyrfa yn y maes Gweinyddu Busnes? Os felly, efallai bod y swydd berffaith gyda ni yma yng Ngholeg Penybont.

Gyda'r cyfle cyffrous hwn, byddwch yn ymgymryd a Phrentisiaeth Gweinyddu Busnes Lefel 3 gydag adran Engage Cymru, Coleg Penybont. Yn ogystal a hynny, byddwch yn ennill sgiliau a phrofiad amhrisiadwy a fydd yn cyflymu a datblygu'ch gyrfa.

Rydym am glywed gennych! Am ragor o wybodaeth am y rol, gwelwch y ddolen isod 

Pecyn Gwybodaeth Swydd

Pam Coleg Penybont?

Rydym yn Goleg Addysg Bellach, ac fe'n coronwyd yn Goleg AB y Flwyddyn 2019 gan TES yn ddiweddar! Rydym yn falch o alw ein hunain yn goleg arobryn ac, dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi ennill nifer o wobrau - fel dysgwyr, fel staff, ac fel coleg yn gyffredinol, gan gynnwys cael ein rhoi yn yr 24ain safle ar restr '100 Lle Gorau i Weithio' y Times!

 • Gweithlu arloesol, cyfeillgar, deinamig
 • Parcio am ddim ar y safle
 • Cyfleoedd gwych i ddysgu a datblygu
 • Hawl gwyliau blynyddol hael iawn
 • Mynediad am ddim i'r gampfa
 • Rhaglen Cynorthwyo Gweithwyr - i roi cefnogaeth a chyngor ar bob 
 • pwnc iechyd, personol a phroffesiynol.

Mae'r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Estynedig boddhaol ar gyfer gweithlu plant ac oedolion.

Mae Coleg Penybont wedi'i achredu ar gyfer y dyfarniad Cyflogwr Hyderus o ran Anabledd. Mae hyn yn cynnwys ymrwymiad i gyfweld pob ymgeisydd anabl sy'n bodloni'r meini prawf hanfodol ar gyfer swydd, ac i'w hystyried nhw ar eu galluoedd.