Catering Assistant

Pencoed Campus

 Fixed Term until November 2021

25 hours per week, Monday to Friday (9am-2pm) / Term Time Only

Salary scale 1: £18,688 per annum (pro-rata based on number of working weeks)

Hourly rate: £9.68

We are on the lookout for a Refectory assistant to join a vibrant and enthusiastic catering team at Bridgend College.

You will assist with preparing hot & cold food and beverages at the college, as well as participating with the upkeep of the refectory to maintain high hygiene standards.

If you have great customer service skills and like working within catering, we want to hear from you!

For more information, please click: Job Information Pack

Cynorthwyydd Arlwyo

Campws Pencoed

Tymor Penodol hyd at Dachwedd 2021

25 awr yr wythnos, Amser Tymor yn Unig

Graddfa Gyflog 1: £18,688 y flwyddyn (pro rata yn seiliedig ar nifer yr wythnosau gwaith)

Cyfradd yr awr: £9.68

Rydym yn chwilio am Cynorthwyydd Arlwyo i ymuno a thim arlwyo bywiog abrwdfrydig yng Ngholeg Penybont.

Byddwch yn cynorthwyo gyda pharatoi bwyd a diodydd poeth ac oer yn ycoleg, yn ogystal a chyfrannu at gadw'r ffreutur yn lan er mwyn cynnal safonauhylendid uchel.

Os oes sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid gwych gyda chi, ac rydych ynmwynhau gweithio yn y maes arlwyo, hoffem glywed gennych!

I gael rhagor o wybodaeth, cliciwch yma: Pecyn Gwybodaeth Swydd