Senior Quality and Curriculum Administrator

Location Bridgend Campus

Job Purpose: Under the direction of the Director of Curriculum and Quality and working with MIS, Wellbeing, HR, Curriculum Area Leaders, Curriculum Managers and Heads of Curriculum, you will support the implementation and monitoring of College wide quality and administration systems.

It is intended that interviews will take place on the 7th June 2021.

Job Information Pack

Uwch Weinyddwr Ansawdd a Chwricwlwm 

Graddfa Gyflog S01: £29,514 - £31,468 y flwyddyn 

Llawn Amser Parhaol 

Diben y Swydd: O dan reolaeth y Cyfarwyddwr Cwricwlwm ac Ansawdd ac yn gweithio gyda’r System Gwybodaeth Reoli (MIS), Tim Lles, Adnoddau Dynol, Arweinwyr Meysydd Cwricwlwm, Rheolwyr Cwricwlwm a Phenaethiaid Cwricwlwm, byddwch yn cefnogi gweithrediad a monitro systemau ansawdd a gweinyddol y Coleg. 

Y bwriad yw cynnal cyfweliadau ar 7fed Mehefin 2021.

Pecyn Gwybodaeth Swydd