Casual Refectory Assistant

Salary scale 1: £9.68 per hour

We are on the lookout for Casual Refectory Assistants to join a vibrant and enthusiastic catering team at Bridgend College.

You will assist with preparing hot & cold food and beverages at the College, as well as participating with the upkeep of the Refectory to maintain high hygiene standards.

If you have great customer service skills and like working within catering, we want to hear from you!

Please note, this an hourly paid contract which means that specific days and hours cannot be guaranteed - they are offered on a casual, ad hoc basis to fit the needs of the service and so may vary.

For further information, and to view the full job description and person specification, please view the job information pack.

Bridgend College recognises its responsibility to ensure the safety and wellbeing of all students.  We apply a rigorous process of checking the suitability of staff and volunteers to work with children and vulnerable adults.

Cynorthwyydd Ffreutur Achlysurol

Cyflog y swydd 1: £9.68 yr awr  

Rydym yn chwilio am Cynorthwyydd Ffreutur Achlysurol i ymuno a thim arlwyo bywiog a brwdfrydig yng Ngholeg Penybont.

Byddwch yn cynorthwyo gyda pharatoi bwyd a diodydd poeth ac oer yn y Coleg, yn ogystal a chyfrannu at gadw'r ffreutur yn lan er mwyn cynnal safonau hylendid uchel.

Os oes sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid gwych gyda chi, ac rydych yn mwynhau gweithio yn y maes arlwyo, hoffem glywed gennych!

Nodwch, mae hyn yn gytundeb delir yn ol yr awr sydd yn golygu nad ydy dyddiau ac oriau penodol yn warantedig - Cynigwyd ar sail achlysurol ad hoc ac felly gall newid. 

I gael mwy o wybodaeth, ac i weld y swydd-ddisgrifiad a’r fanyleb person llawn, gweler y pecyn gwybodaeth swydd.

Mae Coleg Penybont yn cydnabod ei gyfrifoldeb dros sicrhau diogelwch a lles pob myfyriwr. Rydym yn defnyddio proses lem i wirio addasrwydd staff a gwirfoddolwyr i weithio â phlant ac oedolion bregus.