Gower College Swansea

IT Technician

Location
Swansea, Abertawe
Salary
£21,208.00 - £23,086.00 Per Annum
Posted
17 Feb 2021
Closes
03 Mar 2021
Ref
FEB20212206
Job Level
Technician
Job Function
IT / e-learning
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Benefits: 28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.

Attachments: ITTechnician-JDPS.doc

The college is continuing an exciting programme of improving the IT facilities offered to both students and staff. As a result of a recent department re-structure, we now have an exciting opportunity for two additional experienced IT Technicians to join our Computer Services Department to help us with this programme and to provide high quality support to staff and student users of the College Systems and Network.  

Applicants should possess a proven track record as an IT Technician and have experience acquired in a commercial and/or education environment. Applicants will have a good knowledge of hardware and software installation and support, coupled with experience of diagnosing and resolving problems in an efficient and effective manner. Experience of supporting Apple equipment is highly desirable, as is any experience of supporting telephony.

Educated to Degree/HND level in IT or related discipline, applicants will be able to learn new systems quickly, will possess a strong customer service ethic and be an excellent communicator. Applicants must adopt a flexible approach to working patterns and be willing to travel and set up equipment off-site.

This post has been deemed as Welsh essential.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

Technegydd TG

Reference: FEB20212207

Expiry date: 23:59, 03 March 2021

Location: Tycoch/Gorseinon

Salary: £21,208.00 - £23,086.00 Per Annum

Benefits: 28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Attachments: ITTechnician-JDPS(CYM).docx

Mae’r Coleg yn parhau’r gwaith cyffrous o wella’r cyfleusterau TG sydd ar gael i fyfyrwyr a staff. Ar ôl i’r adran gael ei hailstrwythuro yn ddiweddar, mae gennym ni yn awr gyfle i ddau Dechnegydd TG brwdfrydig a phrofiadol i ymuno â’n Hadran Gwasanaethau Gyfrifiadurol, er mwyn ein helpu gyda’r rhaglen hon ac i ddarparu cymorth o’r radd flaenaf i staff a myfyrwyr sy’n defnyddio Systemau a Rhwydwaith y Coleg.                                   

Rhaid i ymgeiswyr feddu ar hanes o weithio fel Technegydd TG ynghyd â phrofiad o weithio mewn amgylchedd masnachol a/neu addysgol. Bydd gan ymgeiswyr ddealltwriaeth gadarn o osod caledwedd a meddalwedd ac yn gallu cynnig cymorth. Byddant hefyd yn meddu ar brofiad o ddarganfod a datrys problemau mewn modd effeithlon ac effeithiol. Mae profiad o gefnogi offer Apple yn ddymunol ynghyd ag unrhyw brofiad arall o gefnogi teleffoni.

Bydd gan ymgeiswyr Radd/HND mewn TG neu faes perthnasol, ac mi fyddant yn gallu dysgu systemau newydd yn gyflym. Bydd ganddynt hefyd sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid cadarn ac mi fyddant yn gyfathrebwyr gwych. Rhaid i ymgeiswyr fabwysiadu dull hyblyg o ymdrin â phatrymau gwaith a bod yn barod i deithio a gosod offer oddi ar y safle.

Ystyriwd bod y swydd hon yn Gymraeg hanfodol.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach.  Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).