Casual Yard Worker

You will assist with general yard duties and in the preparation of practical equipment for yard and lecture use. Duties will include mucking out, routine veterinary procedures and feeding, haying and watering stock. 

You will possess good knowledge of general yard duties and be self-motivated with the ability to work unsupervised and methodically. 

For more information, click on the job information pack below: 

Job Information Pack

Closing Date: 30/11/2020

Please note: Interviews will be held remotely via video conferencing so access to a PC/device with a webcam is required.

Bridgend College recognises its responsibility to ensure the safety and wellbeing of all students.  We apply a rigorous process of checking the suitability of staff and volunteers to work with children and vulnerable adults.

The above post is subject to a satisfactory Enhanced DBS disclosure for child and adult workforce.

Gweithiwr Buarth Achlysurol 

£9.32 yr awr 

Byddwch yn cynorthwyo ? ddyletswyddau buarth cyffredinol a pharatoi offer ymarferol ar gyfer defnydd buarth a darlithoedd. Bydd y dyletswyddau’n cynnwys carthu, gweithdrefnau milfeddygol arferol, bwydo, gosod gwellt a dyfrio stoc.

Byddwch yn meddu ar wybodaeth dda o ddyletswyddau buarth, hunan-gymhelliant personol gyda’r gallu i weithio heb oruchwyliaeth ac yn drefnus. 

Am fwy o wybodaeth, cliciwch ar y pecyn gwybodaeth swydd isod:

Pecyn Gwybodaeth Swydd

Dyddiad Cau: 30/11/2020

Noder: Caiff cyfweliadau eu cynnal o bell drwy fideo gynadledda felly bydd angen mynediad i gyfrifiadur/dyfais gyda gwe-gamera.

Mae Coleg Pen-y-bont yn ymwybodol o’i chyfrifoldeb i sicrhau diogelwch a llesiant ei fyfyrwyr. Rydym yn defnyddio proses trwyadl er mwyn gwirio addasrwydd staff a gwirfoddolwyr sydd yn gweithio gyda phlant ac oedolion bregus.

Mae'r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Estynedig boddhaol ar gyfer gweithlu plant ac oedolion.