Gower College Swansea

Lecturers/Assessors (Plumbing) Bank

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
Hourly rate: £14.22 - £26.02 per hour (dependent on qualifications and experience)
Posted
13 Nov 2020
Closes
17 Dec 2020
Ref
NOV20201344
Contract Type
Temporary
Hours
Part Time

Location: Swansea

Benefits: Pro-rated national contract holiday entitlement, plus pro-rata of 5 closure days and pro-rata of 8 bank holidays, Teacher's Pension Scheme TPS, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.

Attachments: GenericLecturerJDPS(Jan17).doc

We are looking to create a varied bank of experienced, qualified, highly committed and motivated individuals to deliver a number of subject areas (to the WJEC specifications). Successful candidates should possess a relevant degree, have a thorough knowledge of their specialist subject field and ideally a recognised teaching qualification or be willing to work towards one. 

Successful candidates will develop and employ a variety of learning strategies, including the use of ILT, to ensure excellence in teaching and learning and the achievement of course targets for retention and attainment. 

As a confident communicator, with enthusiasm and an innovative approach, you will have the ability to motivate and inspire students to create a positive learning environment leading to an outstanding learner experience. Possessing excellent organisation and problem solving skills you will adopt a flexible approach to working patterns during the daytime and evening.

Gower College Swansea welcomes applications from staff with Welsh Language skills.

The purpose of the 'bank' will be to hold successful applications to be used on an ad-hoc basis.

Ad hoc hours

Please indicate at the top of your supporting statement, which subject areas you wish to be considered for.

Construction

Plumbing Lecturer qualified to at least Level 3 ideally with PGCE qualification to teach up to L3.

Plumbing Assessor qualified to at least Level 3 with assessor awards. Able to assess on site plumbing and ACS Gas up to L3.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Darlithwyr yng Ngholeg Gwyr Abertawe - banc

Reference: NOV20201347

Expiry date: 23:59, 17 December 2020

Location: Swansea

Salary: £14.22 - £26.02 Per Hour

Benefits: Hawl i gael gwyliau'r contract cenedlaethol ar sail pro-rata, 5 diwrnod cau pro-rata ac 8 gwyl banc pro-rata, Cynllun Pensiwn Athrawon, amrywiaeth o fanteision i gyflogeion gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Attachments: WelshGenericLecturerJDPS(Jan17)welshversion.doc

Rydym yn ceisio creu banc amrywiol o unigolion profiadol, cymwysedig, uchelgeisiol a brwdfrydig i addysgu nifer o feysydd pwnc, (i fanylebau CBAC). Dylai ymgeiswyr llwyddiannus feddu ar radd berthnasol, meddu ar wybodaeth drylwyr o'u maes pwnc arbenigol ac, yn ddelfrydol, cymhwyster addysgu cydnabyddedig neu fod yn barod i weithio tuag at un. 

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn datblygu a defnyddio amrywiaeth o strategaethau dysgu, gan gynnwys defnyddio TGD, i sicrhau rhagoriaeth mewn dysgu ac addysgu a chyrraedd targedau cwrs ar gyfer cadw a chyrhaeddiad. 

Yn gyfathrebwr hyderus, gyda brwdfrydedd ac ymagwedd arloesol, bydd gennych y gallu i ysgogi ac ysbrydoli myfyrwyr i greu amgylchedd dysgu cadarnhaol gan gynnig profiad rhagorol i ddysgwyr. Bydd gennych sgiliau rhagorol o ran datrys problemau a threfnu, a byddwch yn mabwysiadu ymagwedd hyblyg tuag at batrymau gwaith yn ystod y dydd a'r nos.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sydd â sgiliau Cymraeg.

Gyfradd fesul awr: £14.22 - £26.02 yr awr (dependent on qualifications and experience)
Pwrpas y ‘banc’ fydd cadw ceisiadau llwyddiannus i’w defnyddio ar sail ad hoc.

Oriau ad hoc

Nodwch ar frig eich datganiad ategol, pa feysydd pwnc yr hoffech gael eich ystyried ar eu cyfer.

Adeiladu

Darlithydd Plymwaith sydd wedi cymhwyso i Lefel 3 (o leiaf), ac yn ddelfrydol yn meddu ar gymhwyster TAR er mwyn addysgu hyd at L3.

Asesydd Plymwaith sydd wedi cymhwyso i Lefel 3 gyda dyfarniadau asesu. Y gallu i asesu plymwaith a Nwy ACS ar y safle hyd at L3.

Similar jobs

Similar jobs