Gower College Swansea

Cleaner (based in Tycoch and Gorseinon)

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£9.40 per hour
Posted
12 Nov 2020
Closes
17 Dec 2020
Ref
NOV20201159
Job Level
Facilities Support
Job Function
Estates and Facilities
Contract Type
Temporary
Hours
Part Time

Location: Tycoch and Gorseinon

Benefits: 28 days holiday pro rata, plus 5 closure days and 8 bank holidays pro rata, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments: Cleaner-JDPS(English).doc

If you like working as part of a busy cleaning team, we’d like to hear from you.

We have a number of temporary flexible hourly paid vacancies available at our Gorseinon and Tycoch campuses.

We’re looking for hard working, reliable people with cleaning experience (although training can be provided).

You will be responsible for ensuring that college cleanliness is maintained on a daily basis.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check.

Please note that we are expecting a high volume of applications for this vacancy.  If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Glanhawyr ac Campws Gorseinon a Tycoch

Reference: NOV20201161

Expiry date: 23:59, 17 December 2020

Location: Abertawe

Salary: £9.40 Per Hour

Benefits: 28 diwrnod o wyliau pro rata, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc pro rata, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Attachments: Cleaner-JDPS(Cymraeg).doc

Os ydych yn hoffi gweithio fel rhan o dîm glanhau prysur,  hoffem glywed gennych.

Mae gennym swyddi rhan amser ac amser llawn ar gampws Gorseinon a Tycoch.

Rydyn ni'n chwilio am bobl ddibynadwy sy'n gweithio'n galed ac sy'n cael profiad o lanhau (er bod modd darparu hyfforddiant).

Byddwch yn gyfrifol am sicrhau bod glendid y coleg yn cael ei gynnal o ddydd i ddydd.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).