Gower College Swansea

Career Coach x 2

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£22,937.00 - £24,927.00 Per Annum
Posted
29 Oct 2020
Closes
08 Nov 2020
Ref
OCT20209715
Job Function
Careers Advice
Contract Type
Fixed Term
Hours
Full Time

Location: Kingsway 

Benefits: 28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Duration: Until December 2021

Attachments: CareerCoachGenericJDrevisedSept20.docx

Gower College Swansea is looking for a motivated and engaging Career Coach to contribute to the delivery of its highly successful suite of employability programmes.

This post offers the opportunity to work with a wide range of internal and external partners to deliver the best outcomes for those seeking to gain, retain or progress within employment as well as for employers seeking to develop their workforce.

As a Career Coach you will work with a diverse range of clients of all ages and backgrounds, including the short-term unemployed and the underemployed, throughout their employability journey to support them in identifying and overcoming barriers to gaining, retaining and progressing within employment.

Liaising with a range of referral organisations and staff across the college, you will manage a caseload of clients from initial referral and assessment through to programme completion and beyond to track outcome information and onward progress.

The successful candidate will have a level 3 qualification, with experience of delivering employment-focused advice and support. Candidates must have an understanding of barriers to employment/progression and strategies to overcome these barriers. Welsh language skills would be desirable.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check.

Hyfforddwr Gyrfa (x2)

Reference: OCT20209716

Expiry date: 23:59, 08 November 2020

Location: Kingsway

Salary: £22,937.00 - £24,927.00 Per Annum

Benefits: 28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim. Duration: Tan Mis Rhagfyr 2021.

Attachments: CareerCoachGenericJDPSUpdatedSept20(Cymraeg).doc

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn chwilio am Hyfforddwr Gyrfa brwdfrydig ac ysbrydoledig i gyfrannu i’w amryw o raglenni cyflogadwyedd. Mae Coleg Gwyr Abertawe yn chwilio am Hyfforddwr Gyrfa brwdfrydig ac ysbrydoledig i gyfrannu i’w amryw o raglenni cyflogadwyedd.

Dyma gyfle i weithio gydag amrywiaeth eang o bartneriaid mewnol ac allanol i ddarparu’r canlyniadau gorau i’r rhai sy’n ceisio ennill, cadw neu symud ymlaen yn eu cyflogaeth ac i gyflogwyr sy’n ceisio datblygu eu gweithlu.  

Fel Hyfforddwr Gyrfa byddwch yn gweithio gydag ystod eang o gleientiaid o bob oed a chefndir, gan gynnwys pobl tangyflogedig a phobl sydd wedi bod yn ddiwaith am gyfnod byr o amser, trwy gydol eu taith cyflogadwyedd i’w cefnogi i adnabod a goresgyn rhwystrau o ran ennill, cadw a symud ymlaen o fewn cyflogaeth. 

Gan gysylltu ag ystod o sefydliadau atgyfeirio a staff ar draws y Coleg, byddwch yn rheoli llwyth achosion cleientiaid o’r asesiad/atgyfeiriad cychwynnol hyd at iddynt gwblhau’r rhaglen (a thu hwnt i hynny), er mwyn monitro ac olrhain gwybodaeth a chynnydd y rhaglen.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn meddu ar gymhwyster lefel 3 a phrofiad o ddarparu cyngor a chymorth ar faterion sy’n ymwneud â chyflogadwyedd. Rhaid i ymgeiswyr hefyd feddu ar ddealltwriaeth o’r rhwystrau i gyflogaeth/cynnydd a’r strategaethau i oresgyn y rhwystrau hyn. Mae sgiliau iaith Gymraeg yn ddymunol.

Gall ymgeiswyr gyflwyno ceisiadau yn y Gymraeg. Na fydd ceisiadau Cymraeg yn cael eu trin yn wahanol i geisiadau Saesneg.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Gwneir penodiadau ar sail gwiriad DBS manylach.

Similar jobs

Similar jobs