Gower College Swansea

Electrical Engineering Tutor/Assessor

Location
Tycoch, Swansea
Salary
£24,168.00 - £26,598.00 Per Annum
Posted
29 Oct 2020
Closes
19 Nov 2020
Ref
OCT20209675
Subject Area
Engineering
Job Function
Academic Support
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Benefits:
28 days holiday pro rata, plus 5 closure days and 8 bank holidays pro rata, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments: ElectricalTutorAssessor-JDPS.doc

Gower College Swansea is looking for an enthusiastic and motivational individual to assess and teach learners within the engineering sector. This is a fantastic opportunity to pass on your skills at Further Education level and inspire the next generation. 

Working in a vibrant and positive learning environment, you will be responsible for assessing Engineering at levels 2, 3 and possibly 4. Programs include NVQs and taught courses within this sector such as Welding & Fabrication, Sheet Metalwork Pneumatics & Hydraulics, Engineering Materials, CAD, Centre Lathe Turning, Milling, Grinding, plus any bespoke courses. 

The ideal candidates will be highly knowledgeable, have a strong engineering background and ideally evidence of assessing in a similar setting. You will also possess enthusiasm, a self-sufficient attitude, coupled with the motivation and commitment to support learners to achieve the timely completion of their qualifications.

With recent working knowledge and industry experience in a multi-skilled engineering environment you will be familiar with a wide range of disciplines including Welding & Fabrication, Sheet Metalwork Pneumatics & Hydraulics, Engineering Materials, CAD, Centre Lathe Turning, Milling, Grinding. You will ideally poses an Assessor Award (CAVA, TAQA, A1, D32 / D33 or Training Assessment qualification) and must be educated to Level 2 in English and Maths (GCSE or equivalent) and Level 3 in a related engineering discipline.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

The College values the diversity of its workforce and welcome applications from all sections of the community.

Tiwtor/Aseswr Trydanol Reference: OCT20209676 Expiry date: 23:59, 19 November 2020 Location: Tycoch, Abertawe Salary: £24,168.00 - £26,598.00 Per Annum Benefits: 28 diwrnod o wyliau pro rata, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc pro rata, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim. Attachments: ElectricalTutorAssessor-JDPScym.doc

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a chryf ei gymhelliad i asesu ac addysgu dysgwyr yn y sector peirianneg. Dyma gyfle gwych i drosglwyddo’ch sgiliau ar lefel Addysg Uwch ac ysbrydoli’r genhedlaeth newydd.

 

Byddwch yn gweithio mewn amgylchedd dysgu bywiog a chadarnhaol a byddwch yn gyfrifol am asesu Peirianneg ar lefelau 2, 3 ac o bosib 4. Bydd y rhaglenni’n cynnwys NVQ a chyrsiau a addysgir yn y sector hwn, megis Weldio a Chynhyrchu, Gwaith Metal Dalennog Niwmatig a Hydrolig, Deunydd Peirianneg, CAD, Turn Peiriant, Melino, Llifianu a llawer o gyrsiau eraill wedi’u teilwra. 

Bydd yr ymgeiswyr delfrydol yn wybodus iawn, bydd ganddynt gefndir cryf mewn peirianneg ac, yn ddelfrydol, bydd ganddynt dystiolaeth o asesu mewn cyd-destun tebyg. Byddwch hefyd yn meddu ar frwdfrydedd ac agwedd hunangynhaliol, ynghyd â hunangymhelliad ac ymrwymiad i gefnogi dysgwyr wrth gwblhau eu cymhwysterau ar amser.

Bydd gennych ddealltwriaeth weithredol a phrofiad diweddar o’r diwydiant ac amgylchedd aml-sgil a byddwch yn gyfarwydd ag amrywiaeth eang o ddisgyblaethau gan gynnwys Weldio a Chynhyrchu, Gwaith Metal Dalennog Niwmatig a Hydrolig, Deunydd Peirianneg, CAD, Turn Peiriant, Melino a Llifianu. Yn ddelfrydol, byddwch yn meddu ar gymhwyster asesu (CAVA, TAQA, A1, D32 / D33 neu gymhwyster asesu hyfforddiant) a rhaid bod gennych addysg hyd at Lefel 2 yn Saesneg a Mathemateg (TGAU neu gyfwerth) a Lefel 3 mewn disgyblaeth peirianneg berthnasol.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu pobl ifanc a hyrwyddo eu lles a disgwylir i bob aelod o staff rannu’r ymrwymiad hwn. Mae penodiadau’n amodol ar wiriad GDG manwl a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Mae'r Coleg hefyd yn gwerthfawrogi amrywiaeth ei weithlu ac yn croesawu ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.

Similar jobs

Similar jobs