Casual Cleaners - bank

Ad hoc hours available
Location Across All Campuses  


You will undertake routine cleaning operations on our Campuses ensuring that the College is cleaned to a high standard throughout your assigned area. With knowledge of cleaning processes and materials you will have a good standard of education and be able to work with minimum supervision. A flexible team player, you must be able to plan your work effectively. 

Please note, this an hourly paid contract which means that specific days and hours cannot be guaranteed - they are offered on a casual, ad hoc basis to fit the needs of the service and so may vary.

Job Information Pack 

Please note:  The above post is subject to a satisfactory Standard DBS disclosure.

Glanhawr Achlysurol - banc
Oriau ad hoc gwahanol at gael

£9.39 yr awr

Byddwch yn ymgymryd gweithrediadau glanhau rheolaidd ar ein Campysau i sicrhau fod y Coleg wedi’i glanhau i safon uchel o fewn eich adran. Byddwch yn deall y proses o lanhau ac mae gennych safon dda o addysg, ac yn gallu gweithio heb arolygiaeth. Mae’r gallu i gynllunio’n effeithiol a gweithio fel rhan o dîm yn angenrheidiol.

Nodwch, mae hyn yn gytundeb delir yn ôl yr awr sydd yn golygu nad ydy dyddiau ac oriau penodol yn warantedig - Cynigwyd ar sail achlysurol ad hoc ac felly gall newid.

Pecyn Gwybodaeth Swydd 

Nodwch: Mae’r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Safonol boddhaol