Gower College Swansea

Catering Technician

Location
Tycoch, Swansea
Salary
£16,091 - £16,438 per annum Scale 2, Points 12-13
Posted
19 Oct 2020
Closes
02 Nov 2020
Ref
OCT20207296
Job Level
Technician
Job Function
Estates and Facilities
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Benefits:

28 days holiday pro rata, plus 5 closure days and 8 bank holidays pro rata, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.

Attachments: CateringTechnician-JDPS-Oct20.doc

37 hours per week, 40 weeks per year term time only

Open to both internal and external candidates

An exciting opportunity has arisen for an experienced Catering Technician within the Hospitality department based at the college’s Tycoch campus.

The successful candidate for the post will be responsible for providing technician support for the Hospitality department to both the curriculum and commercial kitchen/restaurant to cover additional hours as required.

With relevant industrial experience, you will support lecturing staff in the day to day preparation and organisation of catering equipment and materials, whilst supporting the learning process within the College.  

You will ensure that all resources are in place for learners to use during practical sessions and that a safe working environment is maintained. 

With a catering background and a current knowledge of Hygiene and Health and Safety regulations, you will possess at minimum, a Level 2 Food preparation qualification and ideally a qualification in Health and Safety. 

The successful candidate will have sound administration skills and be proficient in the use of IT including spreadsheets and databases.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

Technegydd Arlwyo

Reference: OCT20208514

Expiry date: 23:59, 02 November 2020

Location: Tycoch

Salary: £16,091.00 - £16,438.00 Per Annum

Graddfa 2, Pwyntiau 12 – 13

Benefits: 28 diwrnod o wyliau pro rata, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc pro rata, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Attachments: CateringTechnician-JDPS-Oct20(CYM).doc 

Technegydd Arlwyo

Graddfa 2, Pwyntiau 12 – 13

Cyflog: £16,091 - £16,438 yr flwyddyn


37 awr yr wythnos, 40 wythnos y flwyddyn yn ystod y tymor yn unig

Lleoliad: Tycoch

Yn agored i ymgeiswyr mewnol ac allanol

Mae cyfle cyffrous wedi codi i Dechnegydd Arlwyo profiadol ymuno ag adran Lletygarwch campws Tycoch, Coleg Gwyr Abertawe.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am ddarparu cymorth technegol i’r adran Lletygarwch i’r cwricwlwm a’r gegin fasnachol/bwyty.

Yn meddu ar brofiad diwydiannol perthnasol, byddwch yn cefnogi’r staff darlithio gyda’r gwaith o drefnu a pharatoi offer a deunyddiau arlwyo o ddydd i ddydd, gan hefyd gefnogi’r broses ddysgu o fewn y Coleg.

Byddwch yn gwneud yn siwr bod adnoddau yn eu lle, fel bod y dysgwyr yn gallu eu defnyddio mewn sesiynau ymarferol a byddwch yn sicrhau bod amgylchedd gwaith diogel yn cael ei gynnal.

Gyda chefndir mewn arlwyo a gwybodaeth gyfredol am Lanweithdra a rheoliadau Iechyd a Diogelwch, byddwch yn meddu ar gymhwyster paratoi bwyd Lefel 2, o leiaf. Yn ddelfrydol, bydd gennych gymhwyster Iechyd a Diogelwch.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau gweinyddol cryf ac yn gallu defnyddio TG, taenlennu a chronfeydd data yn gyfforddus.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu hyrwyddo a lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau’n cael eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi gofrestru â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).