Gower College Swansea

Digital Learning Resource Developer

2 days left

Location
Swansea, Swansea (Abertawe), Flexible, home-based
Salary
£22,937.00 - £24,927.00 Per Annum
Posted
15 Oct 2020
Closes
28 Oct 2020
Ref
SEP20204242
Job Level
Technician
Job Function
IT / e-learning
Contract Type
Fixed Term
Hours
Full Time

Benefits:

28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Duration: One year

Attachments: DigitalLearningResourceDeveloperJDPS.doc

An exciting opportunity has arisen to join our college to support the development of digital resources for teaching and learning. You will be part of a project team and provide technical support to develop high quality digital teaching and learning resources. 

You will have excellent digital skills and have significant experience of using Microsoft 365 applications. You should also be familiar with using a virtual learning environment, such as Moodle or Canvas. You will be qualified to Level 4 in a relevant discipline and be able to communicate effectively.   

You will have the ability to organise and structure your workload and to meet strict deadlines. Excellent interpersonal skills are also essential as an effective team member.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales. 
  
Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

Datblygwr Adnoddau Dysgu Digidol

Reference: OCT20207998

Expiry date: 23:59, 28 October 2020

Location: Flexible (possibly home-based)

Salary: £22,937.00 - £24,927.00 Per Annum

Benefits: 28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim. Duration: One year Attachments: DigitalLearningResourceDeveloperJDPSCYM.doc

Mae cyfle cyffrous wedi codi i ymuno â’n coleg i gefnogi’r gwaith o ddatblygu adnoddau addysgu a dysgu digidol. Byddwch yn rhan o dîm y prosiect ac yn darparu cymorth technegol er mwyn datblygu adnoddau digidol o ansawdd uchel.

Bydd gennych sgiliau digidol gwych a phrofiad helaeth o ddefnyddio Microsoft 365. Byddwch hefyd yn gyfarwydd â defnyddio amgylchedd ddysgu rhithwir, megis Moodle neu Canvas. Hefyd, bydd gennych gymhwyster lefel 4 mewn disgyblaeth berthnasol ac yn gallu cyfathrebu’n effeithiol.  

Byddwch yn gallu trefnu a strwythuro eich llwyth gwaith ac yn gallu glynu at derfynau amser llym. Rhaid ichi feddu ar sgiliau rhyngbersonol gwych a’r gallu i weithio’n effeithiol fel rhan o dîm.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).

Similar jobs

Similar jobs