Gower College Swansea

Catering Assistant / Barista - Sketty Hall

Location
Gorseinon, Swansea
Salary
£9.40 Per Hour
Posted
18 Sep 2020
Closes
01 Oct 2020
Ref
SEP20203241
Job Level
Facilities Support
Job Function
Estates and Facilities
Contract Type
Fixed Term
Hours
Part Time

Benefits: 
28 days holiday pro rata, plus 5 closure days and 8 bank holidays pro rata, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.

Attachments: CateringAssistantBarista-JDPS-SkettyHall-Sept20.doc

An opportunity has arisen for an experienced Catering Assistant/Barista to carry out food/snack preparation, serve food and beverages to learners and staff and assist in the cleaning of the Coffee Shop. 

The Catering Assistant/Barista plays a key role in our team of food and beverage enthusiasts who are driven to provide excellent customer service.

Working in a small team, you will have previous cash handling experience and a good awareness of food hygiene, ideally holding a food hygiene certificate.  Barista experience would also be desirable. 

The ideal candidate has a positive attitude, is passionate about the food and beverage industry and enjoys working with people. With good customer care skills, you will be a good team player with the ability to work on your own initiative. 

You’ll have the opportunity to be part of a fun atmosphere where both customers and employees have a great experience that’s welcoming and engaging.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills.

20 hours per week

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy.  If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.(delete if not required)

 

Cynorthwyydd Arlwyo / Barista Reference: SEP20204849 Expiry date: 23:59, 01 October 2020 Location: Swansea Salary: £9.40 Per Hour Benefits: 28 diwrnod o wyliau pro rata, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc pro rata, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim. Attachments: CateringAssistant-JDPS-SkettyHall-Sept20(CYM).doc

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Arlwyo/Barista i ymgymryd â’r gwaith o baratoi a gweini bwyd/byrbrydau a diod i ddysgwyr a staff. Bydd gofyn hefyd i ddeiliad y swydd gynorthwyo gyda glanhau’r Siopau Coffi.

Fe fydd y Cynorthwyydd/Barista yn rhan allweddol o’n tîm bwyd a diod sy’n cynnwys unigolion brwdfrydig sy’n cymryd balchder mewn darparu gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog.

Gan weithio mewn tîm bach, bydd gennych brofiad blaenorol o drin arian parod ynghyd ag ymwybyddiaeth dda o hylendid bwyd. Yn ddelfrydol fe fyddwch yn meddu ar dystysgrif hylendid bwyd a phrofiad o weithio fel Barista.

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn unigolyn positif sy’n hoff o weithio gyda phobl, ac fe fydd yn meddu ar angerdd dros y diwydiant bwyd a diod. Gyda sgiliau gofalu am gwsmeriaid cadarn, byddwch yn gallu gweithio fel rhan dîm yn ogystal ag ar eich liwt eich hun.

Byddwch yn cael cyfle i fod yn rhan o amgylchedd sy’n llawer o hwyl, lle mae’r cwsmeriaid a’r gweithwyr yn rhannu profiad gwych sy’n groesawgar ac yn ddymunol.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc a disgwylir i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau’n cael eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach.

Gellir cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg ac ni chaiff y ceisiadau hynny eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn Saesneg.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. 

20 awr yr wythnos