Part Time Community Learning Tutors (French)

Do you have a passion, skill or skills in French that you want to share with us?
We are looking for enthusiastic and motivated individuals to pass on their knowledge, wisdom and experience to help students gain an Agored Cymru recognised qualification. 

 Your Tasks:

 • Plan, prepare and deliver short courses across Bridgend. 
 • Pass on industry experience; transferring your skills and knowledge into learning programmes and assessments 
 • Supervise a work area to ensure safety is met

And remember if you haven't had previous experience of being a tutor, but do have industry experience, we want to hear from you!

Role Requirements:

 • Someone who is enthusiastic and creative who works well with others 
 • Proactive work ethic 
 • Natural ability to support and motivate 
 • An efficient & effective work ethic 
 • Experience gained in a skill (as listed above) 
 • Educated to Level 3/4 standard (E.g NVQ/City & Guilds/VTCT) 
 • Enjoys building engaging relationships with students and making a difference in their learning experience.
 • Ability to deliver remotely

For more information, please click the link below:
Job Information Pack

Tiwtoriaid Rhan-Amser Dysgu yn y Gymuned Ieithoedd

(Ffrangeg)

GBP 15.00 yr awr

Oes gennych sgiliau ac angerdd am yr iaith Ffrangeg a fyddwch am rannu gyda ni?  Edrychwn am unigolion brwdfrydig ac uchel eu cymhelliant i basio ymlaen eu dealltwriaeth a phrofiad, er mwyn helpu dysgwyr cwblhau cymhwyster cydnabyddedig gan Agored Cymru. 

Eich Tasgiau:

 • Cynllunio, paratoi a darparu cyrsiau byr ar draws Pen-y-bont
 • Pasio ymlaen profiad diwydiannol; gan drosglwyddo eich sgiliau a dealltwriaeth o’r pwnc mewn i raglenni addysgol ac aseiniadau.
 • Arolygu adran gwaith i sicrhau bod safonau diogelwch yn cael eu cadw at.

Beth rydym yn edrych am:

 • Unigolyn brwdfrydig a creadigol sydd yn gweithio’n dda gydag eraill
 • Agwedd bositif tuag at waith
 • Cefnogol
 • Gallu gweithio’n effeithiol ac effeithlon
 • Profiad o Ffrangeg
 • Addysg i lefel 3 (e.e. Dinas ac Urddau, NVQ, VTCT)
 • Mwynhau adeiladu perthnasau deniadol gyda myfyrwyr, wrth helpu gwneud gwahaniaeth i’w addysg.
 • Y gallu i gyflawni o bell

Cofiwch, os nad ydych wedi cael profiad o fod yn diwtor, ond mae gennych brofiad diwydiannol, rydym eisiau clywed wrthych chi!

Am fwy o wybodaeth, cliciwch y ddolen isod:

Pecyn Gwybodaeth Swydd