Gower College Swansea

0.5 Digital Trainer

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£27,830.00 - £32,375.00 Pro Rata
Posted
21 Oct 2019
Closes
04 Nov 2019
Ref
OCT20191593
Contract Type
Fixed Term
Hours
Part Time

18.5 hours per week
Fixed term – 1 year      

Gower College Swansea has been awarded by the Welsh Assembly Government a £7m Work Based Learning apprenticeship contract.

To support this initiative we are seeking to appoint a highly professional and experienced Digital Trainer to deliver high quality training and assessment to learners within all aspects of the information technology sector i.e. Apprenticeships in IT, Software, Web & Telecoms Professionals (Wales) and aspects of the Diploma in Digital Marketing and Social Media.

The successful candidate will hold a Level 4 qualification or equivalent in IT technical and digital marketing e.g. IT, Software, Web & Telecoms and a TAQA assessor award or willing to work towards one.

Level 2 (GCSE or equivalent) grade C or above literacy & numeracy qualification is essential for this post.

With a proven track record of working in an IT technical environment and experience of delivering Work Based Learning frameworks you will have commercial knowledge, experience and understanding of the industry, including training needs.                            

Based at Jubilee Court.

Please apply via the link.

0.5 Hyfforddwr Digidol

Mae Coleg Gwyr Abertawe wedi derbyn £15m gan Gynulliad Cymru ar gyfer prosiect ‘Sgiliau ar gyfer Diwydiant’ a chontract prentisiaeth Dysgu Seiliedig ar Waith gwerth £7m.

Er mwyn cefnogi’r mentrau hyn, rydym yn awyddus i benodi Hyfforddwr Digidol proffesiynol a phrofiadol i ddarparu hyfforddiant ac asesiadau o’r radd flaenaf i ddysgwyr ym mhob agwedd o’r sector technoleg gwybodaeth e.e. Prentisiaethau TG, Meddalwedd, Gweithwyr Rhyngrwyd a Thelathrebu Proffesiynol (Cymru) ynghyd ag agweddau Diploma mewn Marchnata Digidol a Cyfryngau Chymdeithasol.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus gymhwyster Lefel 4 (neu’r gyfwerth) mewn marchnata digidol a TG technegol e.e. TG, Meddalwedd, Gweithwyr Rhyngrwyd a Thelathrebu Proffesiynol (Cymru) a thystysgrif gwobr asesu TAQA, neu’n barod i weithio tuag at y cymhwyster. Mae cymhwyster Lefel 2, (gradd C TGAU neu’r gyfwerth), mewn llythrennedd a rhifedd yn hanfodol ar gyfer y rôl hon.

Gyda phrofiad gweithredol cryf o weithio mewn amgylchedd TG technegol a phrofiad o ddarprau fframweithiau Dysgu Seiliedig ar Waith, bydd gennych wybodaeth fasnachol, profiad a deallusrwydd o’r diwydiant, gan gynnwys anghenion hyfforddi.

18.5 awr yr wythnos

Tymor penodol – 1 flwyddyn                            

Lleoliad: Llys Jiwbilî