Chef Apprentice

34.5 hours per week
2 Years Fixed Term Contract

Normal Hours: 7.30am - 3.00pm Monday to Thursday & 7.30am - 2.30pm Friday (On occasion the ability to work outside normal working hours would be expected).

A new and exciting opportunity has now become available for an enthusiastic individual, with a passion for catering to join a fantastic team at Bridgend College. You will learn 'on the job' all aspects of becoming a chef in a successful, thriving college, gaining your NVQ Level 2 qualification as well as earning a wage.

Prentisiaeth Cogydd

34.5 awr yr wythnos
Cytundeb Tymor Pennodol o 2 flynedd

Oriau Arferol: 7.30yb-3.00yp Dydd Llun i Ddydd Iau & 7.30am-2.30pm Dydd Gwener (Rhai weithiau fydd gofyn i weithio tu allan i'r oriau hyn)

Mae cyfle newydd a chyffrous wedi codi yng Ngholeg Pen-y-bont i unigolyn brwdfrydig gydag angerdd am arlwyo i ymuno a thim rhagorol ym Mhen-y-bont. Byddwch yn dysgu pob agwedd o sut i fod yn Gogydd llwyddiannus wrth weithio o fewn Coleg prysur a derbyn cymhwyster NVQ lefel 2 yn ogystal ag ennill cyflog.