Gower College Swansea

Engineering Workshop Technician

Location
Tycoch, Swansea
Salary
£17,641.00 - £19,643.00 Per Annum
Posted
14 Oct 2019
Closes
27 Oct 2019
Ref
OCT20190554
Subject Area
Engineering
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

We are looking for a talented, well-organised individual to join the engineering team at Gower College Swansea.

The post holder will contribute to the necessary expertise required to run successful courses in Engineering. On a daily basis plan, produce and prepare teaching materials for lessons. The team will give notice of the resources required and the Technician’s role is to organise these resources and ensure a safe learning environment.

The Technician will ensure all the equipment is in place in time for the students to use during the lesson.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

Please apply via the link.

Technegydd Gweithdy Peirianneg

Rydym yn chwilio am unigolyn dawnus a threfnus i ymuno â thîm peirianneg Coleg Gwyr Abertawe.

Mi fydd gofyn i ddeiliad y swydd gyfrannu at yr arbenigedd gofynnol sydd angen er mwyn rhedeg cyrsiau Peirianneg llwyddiannus. Byddwch yn cynllunio, cynhyrchu a pharatoi adnoddau addysgu ar gyfer gwersi yn ddyddiol. Bydd y tîm yn rhoi rhybudd ymlaen llaw am yr adnoddau y bydd eu hangen arnynt a rôl y technegydd trefnu’r adnoddau hyn a sicrhau amgylchedd ddysgu diogel.

Fe fydd y technegydd hefyd yn sicrhau bod yr holl offer yn eu lle mewn pryd i’r dysgwyr eu defnyddio yn ystod eu gwersi.
Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).

More searches like this