Welsh HR Assistant

A fantastic opportunity has arisen for a welsh speaking HR Assistant to join the team at Bridgend College.

The HR Assistant plays a crucial role in supporting and enabling staff to 'Be All They Can Be'.  This is an administrative role which requires a partnership and a work ethic that is truly reflective of our values and culture. 

The successful candidate will have excellent communication skills, a strong administrative background with the ability to maintain HR systems and support the team with all HR activity. Ability to converse in Welsh is essential.

Interviews for this role will be held on Wednesday 30th October 2019

Why Bridgend College?

 We are a Further Education College recently crowned TES 2019 FE College of the year! We are proud to call ourselves an award winning college and, over the last few years, we have won many; as learners, staff and our college as a whole, including being awarded #28 in The Times Top 100 Best Places to Work!

 • An innovative, friendly, dynamic workforce
 • Free parking
 • Fantastic Learning & development opportunities
 • Very generous annual leave entitlement 
 • Free access to the Gym suite
 • Employee Assistance programme - To give support & advice on all health, personal and professional topics.

Bridgend College is accredited to the Disability Confident Employer award, part of this means a commitment to interview all disabled applicants who meet the essential criteria for a job vacancy and consider them on their abilities.

Please apply via the link.

Swyddog Adnoddau Dynol

Mae cyfle arbennig wedi codi yng Ngholeg Pen-y-bont ar gyfer Swyddog Adnoddau Dynol (AD) sydd yn rhugl yn yr iaith Gymraeg.

Bydd y Swyddog AD Cymraeg yn chwarae rol bwysig wrth gynorthwyo a galluogi staff i fod yn "Bopeth y Gallant Fod". Mae hyn yn rol gyffredinol sy'n gofyn am gydweithrediad ac agwedd dda at waith, ac sy'n adlewyrchu ein gwerthoedd a'n diwylliant.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn angerddol dros ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol a bydd ganddo/i sgiliau cyfathrebu cryf a phrofiad gweinyddol sylweddol. Mae'r gallu i gynnal systemau AD a chynorthwyo'r tim gyda phob gweithred AD hefyd yn ofynnol. Mae'r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg yn hanfodol.

Bydd cyfweliadau yn cychwyn ar Fercher y 30ain o Hydref

Pam Coleg Penybont?

Rydym yn Goleg Addysg Bellach, ac fe'n coronwyd yn Goleg AB y Flwyddyn 2019 gan TES yn ddiweddar! Rydym yn falch o alw ein hunain yn goleg arobryn ac, dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi ennill nifer o wobrau - fel dysgwyr, fel staff, ac fel coleg yn gyffredinol, gan gynnwys cael ein rhoi yn yr 28ain safle ar restr '100 Lle Gorau i Weithio' y Times!

 • Gweithlu arloesol, cyfeillgar, deinamig
 • Parcio am ddim
 • Cyfleoedd gwych i ddysgu a datblygu
 • Hawl gwyliau blynyddol hael iawn 
 • Mynediad am ddim i'r gampfa
 • Rhaglen Cynorthwyo Gweithwyr - i roi cefnogaeth a chyngor ar bob pwnc iechyd, personol a phroffesiynol.

Mae Coleg Penybont wedi'i achredu ar gyfer y dyfarniad Cyflogwr Hyderus o ran Anabledd. Mae hyn yn cynnwys ymrwymiad i gyfweld pob ymgeisydd anabl sy'n bodloni'r meini prawf hanfodol ar gyfer swydd, ac i'w hystyried nhw ar eu galluoedd.