WRU Hub Officer

Full-time and Fixed Term until 31st July 2021

We have an exciting opportunity working as a WRU Hub Officer at Bridgend College. In this role, you will be working with local communities and students at Bridgend College. You will Promote the development and playing of the game of rugby union football within the Establishment and local clubs.  Your job will be to maximise the participation in extra curricular rugby for all pupils.  You will deliver a WRU rugby curriculum to cater for all abilities. 

Why Bridgend College?

 We are a Further Education College recently crowned TES 2019 FE College of the year! We are proud to call ourselves an award winning college and, over the last few years, we have won many; as learners, staff and our college as a whole, including being awarded #28 in The Times Top 100 Best Places to Work!

 • An innovative, friendly, dynamic workforce
 • Free parking
 • Fantastic Learning & development opportunities
 • Very generous annual leave entitlement 
 • Free access to the Gym suite
 • Employee Assistance programme - To give support & advice on all health, personal and professional topics.

The above post is subject to a satisfactory Enhanced DBS disclosure for child and adult workforce and registration as a FE Learning Support with the Education Workforce Council.

Bridgend College is accredited to the Disability Confident Employer award, part of this means a commitment to interview all disabled applicants who meet the essential criteria for a job vacancy and consider them on their abilities.

Please apply via the link.

Swyddog Hwb WRU

Llawn Amser & Cyfnod Penodol - 31 Iau 2021

Mae gennym gyfle cyffrous i weithio yng ngholeg Penybont fel Swyddog Hwb WRU. Yn y rol yma byddwch yn gweithio gyda chymunedau a myfyrwyr Coleg Penybont. Byddwch yn hybu'r datblygiad o'r gem o rygbi undeb o fewn y sefydliad a chlybiau lleol. Eich swydd fydd i facsimeiddio cyfranogiad myfyrwyr i rygbi allgyrsiol. Byddwch yn cyflwyno cwricwlwm rygbi WRU sydd yn ystyried ar bob lefel o allu.

Pam Coleg Penybont?

Rydym yn Goleg Addysg Bellach, ac fe'n coronwyd yn Goleg AB y Flwyddyn 2019 gan TES yn ddiweddar! Rydym yn falch o alw ein hunain yn goleg arobryn ac, dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi ennill nifer o wobrau - fel dysgwyr, fel staff, ac fel coleg yn gyffredinol, gan gynnwys cael ein rhoi yn yr 28ain safle ar restr '100 Lle Gorau i Weithio' y Times!

 • Gweithlu arloesol, cyfeillgar, deinamig
 • Parcio am ddim
 • Cyfleoedd gwych i ddysgu a datblygu
 • Hawl gwyliau blynyddol hael iawn 
 • Mynediad am ddim i'r gampfa
 • Rhaglen Cynorthwyo Gweithwyr - i roi cefnogaeth a chyngor ar bob pwnc iechyd, personol a phroffesiynol.

Mae'r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Estynedig boddhaol ar gyfer gweithlu plant ac oedolion a chofrestriad fel Athro Addysg Bellach gyda Chyngor y Gweithlu Addysg.

Mae Coleg Penybont wedi'i achredu ar gyfer y dyfarniad Cyflogwr Hyderus o ran Anabledd.

Mae hyn yn cynnwys ymrwymiad i gyfweld pob ymgeisydd anabl sy'n bodloni'r meini prawf hanfodol ar gyfer swydd, ac i'w hystyried nhw ar eu galluoedd.