Gower College Swansea

Enterprise Champion

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£25,055.00 - £26,752.00 Per Annum
Posted
20 Sep 2019
Closes
03 Oct 2019
Ref
SEP20197407
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Location: across all campuses

An exciting opportunity has arisen for a inspiring individual to motivate and develop student’s entrepreneurial skills during their time at College. 

As an Enterprise Champion, you will be responsible for the day to day delivery of the College Enterprise targets, whilst also promoting entrepreneurship to college staff by developing and delivering focused staff training. 

Working with senior managers across the college you will ensure all learners are given the opportunity to engage with initiatives which will help individuals to develop entrepreneurial skills. 

With strong entrepreneurial skills and experience, you will have experience in managing a budget and strong organisational skills. You will be responsible for maintaining accurate financial records of all expenditure and have knowledge of event planning and experience of running enterprise events. 

Educated to level 4 in a business focused discipline, you will ideally possess an entrepreneurship qualification and hold a level 2 qualification in both English and Maths (GCSE Grade A-C or equivalent). 

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

Please apply via the link.

Hyrwyddwr Menter

Lleoliad: Ar draws pob campws

Mae cyfle cyffrous wedi codi i unigolyn deinamig ac ysbrydoledig i ysgogi a datblygu sgiliau entrepreneuraidd myfyrwyr yn ystod eu cyfnod yn y Coleg.

Fel Hyrwyddwr Menter, byddwch yn gyfrifol am ddarparu targedau Menter y Coleg o ddydd i ddydd, tra hefyd yn hyrwyddo entrepreneuriaeth i staff y coleg drwy ddatblygu a darparu hyfforddiant iddynt. 

Gan weithio gydag uwch rheolwyr ar draws y coleg, byddwch yn sicrhau bod yr holl ddysgwyr yn cael y cyfle i ymgysylltu â mentrau penodol a fydd yn eu helpu i ddatblygu sgiliau eu entrepreneuraidd. 

Yn meddu ar sgiliau entrepreneuraidd cadarn, bydd gennych brofiad o reoli cyllid a sgiliau trefnu grymus. Byddwch yn gyfrifol am gynnal cofnodion cyllid manwl ar gyfer yr holl wariannau a bydd gennych wybodaeth am gynllunio digwyddiadau a chynnal digwyddiadau menter. 

Wedi’ch addysgu i lefel 4 mewn disgyblaeth sy’n canolbwyntio ar fusnes, bydd gennych (yn ddelfrydol) gymhwyster entrepreneuriaeth a chymhwyster lefel 2 mewn Saesneg a Mathemateg (Graddau TGAU A-C neu’r cyfwerth). Mae Coleg Gwyr Abertawe’n ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau’n cael eu gwneud ar sail gwiriad DBS a gofynnir i chi ymaelodi â Chyngor y Gweithlu Addysg Cymru.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).

Similar jobs

Similar jobs