Accounts Assistant

Pembrokeshire College currently has an exciting opportunity for an Accounts Assistant  to work within its busy accounts function.  This role will be extremely varied and provide the opportunity to work in a range of financial activities. 

Salary Details:      
£17,620 - £20,002 BAR £20,244 - £21,707 pro rata (equivalent to £9.16 - £10.40 BAR £10.52 - £11.28 per hour)

Hours of Work:
37 hours over 5 days

Qualifications:           
A relevant Financial qualification at level 3.  If you do not hold this qualification, Pembrokeshire College will support you in gaining this during your employment, within an agreed timescale.  It is desirable that you will be qualified to AAT or equivalent.

Experience:
The ideal candidate will already hold or be progressing towards a finance related qualification or have experience of working in a financial environment. 

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy. 

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (this is to be paid for by the individual at a cost of £44).

Pembrokeshire College particularly welcomes applications from:  applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.

Closing Date:  Monday 7th October at 5.00 pm

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk


Cynorthwy-ydd cyllid

Mae Coleg Sir Benfro yn chwilio am Gynorthwy-ydd cyfrifon i weithio mewn adran gyllid brysur. Bydd y rol yn marywiol dros ben ac yn cynnig cyfle I weithio mewn amrediad o weithgareddau cyllid.

Manylion Cyflog:  
£17,620- £20, 002 BAR £20,244- £21,707 pro rata (cyfystyr â £9.16 - £10.40 BAR £10.52- £11.28 yr awr)

Oriau gwaith:       
37 awr dros 5 diwrnod

Cymwysterau:      
Cymhwyster Cyllid perthnasol ar Lefel 3. Os nad oes gyda chi’r  cymhwyster hwn, bydd Coleg Sir Benfro yn eich cefnogi i’w gyflawni yn ystod eich cyflogaeth, o fewn amser penodol. Bydd hi’n fanteisiol i chi feddu ar AAT.

Profiad:
Bydd yr ymgeisydd delfrydol eisoes yn meddu ar gymhwyster neu â chanddynt brofiad o weithio mewn amgylchedd cyllidol.

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael archwiliad DBS manwl ar gyfer gweithlu’r oedolion a phlant cyn dechrau gweithio (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £44).

Mae croeso arbennig i ymgeiswyr â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg / Ymgeiswyr gydag anableddau / Gwrifoddolwyr Lluoedd arfog / rhanny swydd

Dyddiad Cau: Dydd Llun Hydref 7fed am 5pm

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk