Gower College Swansea

Catering Assistant /Barista

Location
Swansea
Salary
£9.14 Per Hour
Posted
19 Sep 2019
Closes
02 Oct 2019
Ref
SEP20197139
Job Level
Facilities Support
Job Function
Estates and Facilities
Contract Type
Temporary

We are currently looking for an experienced Catering Assistant to carry out food/snack preparation, serve food and beverages to learners and staff and assist in the cleaning of the Coffee Shops and Refectories. 

The Catering Assistant/Barista plays a key role in our team of food and beverage enthusiasts who are driven to provide excellent customer service. 

Working in a small team, you will have previous cash handling experience and a good awareness of food hygiene, ideally holding a food hygiene certificate.  Barista experience would also be desirable.

The ideal candidate has a positive attitude, is passionate about the food and beverage industry and enjoys working with people. With good customer care skills, you will be a good team player with the ability to work on your own initiative.

You’ll have the opportunity to be part of a fun atmosphere where both customers and employees have a great experience that’s welcoming and engaging.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

Please apply via the link.

Cynorthwyydd Arlwyo / Barista

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Arlwyo i ymgymryd â’r gwaith o baratoi a gweini bwyd/byrbrydau a diod i ddysgwyr a staff. Bydd gofyn hefyd i ddeiliad y swydd gynorthwyo gyda glanhau’r Siopau Coffi a’r Ffreuturau. 

Fe fydd y Cynorthwyydd/Barista yn rhan allweddol o’n tîm bwyd a diod sy’n cynnwys unigolion brwdfrydig sy’n cymryd balchder mewn darparu gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog. 

Gan weithio mewn tîm bach, bydd gennych brofiad blaenorol o drin arian parod ynghyd ag ymwybyddiaeth dda o hylendid bwyd. Yn ddelfrydol fe fyddwch yn meddu ar dystysgrif hylendid bwyd a phrofiad o weithio fel Barista.

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn unigolyn positif sy’n hoff o weithio gyda phobl, ac fe fydd yn meddu ar angerdd dros y diwydiant bwyd a diod. Gyda sgiliau gofalu am gwsmeriaid cadarn, byddwch yn gallu gweithio fel rhan dîm yn ogystal ag ar eich liwt eich hun.

Byddwch yn cael cyfle i fod yn rhan o amgylchedd sy’n llawer o hwyl, lle mae’r cwsmeriaid a’r gweithwyr yn rhannu profiad gwych sy’n groesawgar ac yn ddymunol.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc a disgwylir i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau’n cael eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).

Similar jobs

Similar jobs