Gower College Swansea

Recreation Supervisor (Sports Centre)

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£20,020.00 - £21,793.00 Pro Rata
Posted
17 Sep 2019
Closes
30 Sep 2019
Ref
SEP20196720
Job Level
Facilities Support
Job Function
Estates and Facilities
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Our well-equipped sports centre is open to students, staff and members of the general public, offering a gym, squash courts and sports hall with a variety of fitness classes throughout the week. 

As a Recreation Supervisor you will be responsible for the day to day running of the sports centre, including the security of the premises.   Duties will be varied and can range from taking classes and completing fitness testing to ensuring cleanliness and cashing up. 

With relevant knowledge and experience of the sport and fitness industry, you will have effective organisational and communication skills and work well as part of a team. Ideally you will be a member of the Register of Exercise Professionals and must hold a First Aid at Work qualification.

You will have 5 GCSE’s or equivalent including Maths and English, whilst a Degree/ HND in appropriate curriculum area. e.g. Sports Science or equivalent would be advantageous.

Shifts are worked flexibly including days, evenings and weekends.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

Please apply via the link.

Goruchwyliwr Hamdden (Canolfan Chwaraeon)

Mae ein canolfan chwaraeon safonol ar agor i fyfyrwyr, staff ac aelodau’r cyhoedd ac yn cynnig amrywiaeth o ddosbarthiadau ffitrwydd trwy gydol yr wythnos. Mae gan y ganolfan gampfa, cyrtiau sboncen a Neuadd chwaraeon. 

Fel Goruchwyliwr Hamdden, byddwch yn gyfrifol am redeg y ganolfan chwaraeon o ddydd i ddydd, gan gynnwys diogelwch yr adeilad. Bydd eich cyfrifoldebau’n amrywio o dasgau megis cynnal dosbarthiadau a chwblhau profion ffitrwydd i sicrhau glendid a thrafod arian.

Gyda dealltwriaeth a phrofiad o’r diwydiant chwaraeon a ffitrwydd, bydd gennych sgiliau trefnu a chyfathrebu effeithiol a byddwch yn gallu gweithio’n dda fel rhan o dîm. Yn ddelfrydol, byddwch yn aelod o Gofrestr y Gweithwyr Ymarfer Corff Proffesiynol a rhaid i chi feddu ar gymhwyster Cymorth Cyntaf yn y Gwaith. 

Bydd gennych 5 TGAU neu’r cyfwerth gan gynnwys Mathemateg a Saesneg a bydd Gradd/HND mewn cwricwlwm priodol e.e. Gwyddor Chwaraeon yn fanteisiol.

Mae’r shifftiau’n hyblyg a bydd gofyn i chi weithio ar diwrnodau, nosweithiau a phenwythnosau.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).

Similar jobs

Similar jobs