Catering Assistant

Queens Road Campus

Fixed Term until 26th June 2020, 25 hours per week, Term Time Only for 36 weeks

*Actual salary for the full 36 weeks: £9,460 (please note this will be subject to change based on the start date of the successful candidate)

We are on the lookout for a Refectory assistant to join a vibrant and enthusiastic catering team at Bridgend College.

You will assist with preparing hot & cold food and beverages at the college, as well as participating with the upkeep of refectory to maintain it high hygiene standards.

If you have great customer service skills and like working within catering, we want to hear from you!

Cynorthwyydd Arlwyo

Campws Heol y Frenhines

Tymor Penodol hyd at 26 Mehefin 2020, 25 awr yr wythnos, Amser Tymor yn Unig 36 wythnos

*Cyflog Gwirioneddol am y 36 wythnos: £9,460
(Nodwch fod hyn yn gallu newid dibynnu ar ddyddiad cychwyn yr ymgeisyddllwyddianus)

Rydym yn chwilio am Cynorthwyydd Arlwyo i ymuno a thim arlwyo bywiog abrwdfrydig yng Ngholeg Penybont.

Byddwch yn cynorthwyo gyda pharatoi bwyd a diodydd poeth ac oer yn ycoleg, yn ogystal a chyfrannu at gadw'r ffreutur yn lan er mwyn cynnal safonauhylendid uchel.

Os oes sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid gwych gyda chi, ac rydych ynmwynhau gweithio yn y maes arlwyo, hoffem glywed gennych!