Part Time Community Learning Tutor - Horticulture

Do you have a passion, skill in horticulture/gardening that you want to share with us?

We are looking for enthusiastic and motivated individuals to pass on their knowledge, wisdom and experience to help students gain an Agored Cymru recognised qualification. 

These part time courses are looking to be delivered either during the day or evenings.        

Your Tasks:

Plan, prepare and deliver short courses across Bridgend.

Pass on industry experience; transferring your skills and knowledge into learning programmes and assessment.

Supervise a work area to ensure safety is met.

What we are looking for:

Level 4 HND Horticulture or RHS Level 3 in either theory or practicals

And remember if you haven't had previous experience of being a tutor, but do have industry experience, we want to hear from you!

Please apply via the link.

Tiwtoriaid Rhan-Amser Dysgu yn y Gymuned​

Os gennych angerdd a sgil am arddio/garddwriaeth chi eisiau rhannu gyda ni?

Rydym yn edrych am unigolion brwdfrydig ac awyddus i basio blaen eu gwybodaeth, dealltwriaeth a phrofiad o'r pwnc i helpu myfyrwyr ennill cymhwyster cydnabyddedig gan Agored Cymru. 

Rydym yn gobeithio rhedeg y cyrsiau rhan-amser yma naill ai yn y dydd neu'r noswaith.

Eich Tasgiau:

Cynllunio, paratoi a darparu cyrsiau byr ar draws Pen-y-bont

Pasio ymlaen profiad diwydiannol; gan drosglwyddo eich sgiliau a dealltwriaeth o'r pwnc mewn i raglenni addysgol ac aseiniadau.

Arolygu adran gwaith i sicrhau bod safonau diogelwch yn cael eu cadw at.

Beth rydym yn edrych am:

HND Garddwriaeth Lefel 4 neu RHS Lefel 3 mewn theori neu waith ymarferol.

ofiwch, os nad ydych wedi cael profiad o fod yn diwtor, ond mae gennych brofiad diwydiannol, rydym eisiau clywed wrthych chi!

NB: Am fod nifer fawr o geisiadau am y rol yma, gallwn benderfynu cau'r swydd yma yn gynnar!

Gall y cyrsiau hyn gael eu cyflwyno mewn sesiynau yn ystod y dydd neu gyda'r nos. Byddai profiad blaenorol o ddarlithio a TAR yn ddymunol. Gofynnir i chi nodi pa feysydd y gallech cyflwyno cyrsiau ar eich ffurflen gais.