Gower College Swansea

Lecturer - Engineering (Part Time)

4 days left

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£12,012.00 - £21,982.00 Per Annum
Posted
11 Sep 2019
Closes
25 Sep 2019
Ref
SEP20195868
Subject Area
Engineering
Job Level
Lecturer
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

An exciting opportunity has arisen for a committed, highly motivated individual to join our successful Engineering team. 

You will develop and employ a variety of teaching and learning strategies, including the effective use of ILT, to ensure excellence and the achievement of course targets for retention and attainment.

As a clear and confident communicator, you will have the ability to motivate and inspire students and to create a positive learning environment leading to an outstanding learner experience. 

You will be qualified to degree level in a related subject and possess a recognised teaching/training qualification or be prepared to work towards one. 

Experience teaching; mechanical, electrical and electronic engineering on vocational programs is preferred. 

You will possess good organisational and problem solving skills. You will adopt a flexible approach to be prepared to provide cover at various College sites.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

Please apply via the link.

Darlithydd - Engineering (rhan amser)

Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer unigolyn ymroddedig a brwdfrydig i ymuno â'n tîm llwyddiannus I tîm Peirianneg. (15 awr yr wythnos

Byddwch yn gymwysedig i lefel gradd a byddwch yn meddu ar gymhwyster addysgu / hyfforddiant cydnabyddedig neu fod yn barod i weithio tuag ato.

Fel cyfathrebwr clir a hyderus, bydd gennych y gallu i ysgogi ac ysbrydoli myfyrwyr a chreu amgylchedd dysgu cadarnhaol yn arwain at brofiad rhagorol i ddysgwyr. Dylai'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn arloesol a medru dangos profiad perthnasol o weithio mewn amgylchedd creadigol

Profiad Addysgu; mae profiad o addysgu peirianneg fecanyddol, trydanol ac electronig ar raglenni galwedigaethol yn cael ei ffafrio.

Bydd gennych sgiliau trefnu a datrys problemau da. Byddwch yn mabwysiadu ymagwedd hyblyg a bod yn barod i weithio mewn nifer o safleoedd y Coleg.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).

Similar jobs

Similar jobs