Gower College Swansea

Laboratory Technician Science

Location
Gorseinon, Swansea
Salary
£14,094.00 - £14,398.00 Per Annum
Posted
11 Sep 2019
Closes
25 Sep 2019
Ref
AUG20192464
Subject Area
Science
Job Level
Technician
Job Function
Academic Support
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

An exciting opportunity has arisen for a Laboratory Technician to support the increase in science provision within the College. You will be responsible for preparing and organising materials for a variety of science practicals, including chemistry and biology.  You will ensure that all resources are in place for learners to use during practical sessions and that a safe working environment is maintained. 

Ideally with a science background and a current knowledge of Health and Safety regulations, you will preferably possess a Level 2 qualification or equivalent and ideally a qualification in Health and Safety. 

The successful candidate will have sound administration skills and be proficient in the use of spreadsheets and databases.

2 x 0.5 posts - job share considered

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

Please apply via the link.

Technegydd Gwyddoniaeth Labordy

Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer technegydd labordy i gefnogi’r ddarpariaeth gwyddoniaeth yn y Coleg. Byddwch yn gyfrifol am baratoi a threfnu deunyddiau ar gyfer amrywiaeth o arbrofion gwyddoniaeth, gan gynnwys cemeg a bioleg. Byddwch yn gweithio ochr yn ochr â staff addysgu i sicrhau bod yr holl adnoddau ar gael i ddysgwyr eu defnyddio yn ystod sesiynau ymarferol ac yn cynnal amgylchedd gweithio diogel. 

Yn ddelfrydol gyda chefndir gwyddoniaeth a gwybodaeth gyfredol am y rheoliadau Iechyd a Diogelwch, byddwch yn ddelfrydol yn meddu ar gymhwyster Lefel 2 neu gyfwerth ac yn ddelfrydol ar gymhwyster mewn Iechyd a Diogelwch. 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn meddu ar sgiliau gweinyddu da ac yn hyfedr wrth ddefnyddio taenlenni a chronfeydd data.

2 x 0.5 swydd - ystyried cyfran y swydd

Gellir cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg ac ni chaiff y ceisiadau hynny eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn Saesneg.

Mae'r Coleg hefyd yn gwerthfawrogi amrywiaeth ei weithlu ac yn croesawu ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.

Mae Coleg Gwyr Abertawe wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo llesiant pobl ifanc ac mae'n disgwyl i bob aelod o staff rannu'r ymrwymiad hwnnw. Mae penodiadau yn amodol ar wiriad DBS manylach a rhaid cofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg Cymru.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).