Gower College Swansea

Student Health, Safety and Environmental Officer

6 days left

Location
Swansea
Salary
£30,558.00 - £35,945.00 Per Annum
Posted
10 Sep 2019
Closes
22 Sep 2019
Ref
AUG20194209
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Gower College Swansea is seeking to fill the role of Student Health, Safety and Environment Officer to join its central Health & Safety team. 

You will be required to establish, maintain and continually improve the College’s Health, Safety and Environment (HSE) management systems with regard to student safety, particularly regarding Educational Trips, Work Based Learning and Schools programs.  Responsible for ensuring the health, safety and welfare of students and supporting the College’s environment programme, you will work in accordance with current Health, Safety and Environment best practices and relevant legislation and Codes of Practice. This will include developing robust audit programs to ensure continuous improvement and compliance obligations.

You will hold a NEBOSH Diploma or a Health and Safety degree, have achieved or be working towards Chartered Membership of IOSH and hold a relevant Environmental Management qualification.  With previous experience of working within a Health, Safety and management role you will have strong knowledge of the legislative frameworks and best practice.  Experience of delivering training would be desirable.

This is a permanent full time post with an attractive benefits package including LGPS pension scheme and generous holiday entitlement.

Please apply via the link.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn chwilio am Swyddog Iechyd, Diogelwch ac Amgylchedd myfyrwyr i ymuno â’i dîm Iechyd a Diogelwch canolog.

Bydd gofyn i chi sefydlu, cynnal a gwella systemau rheoli Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd (IDA) yn barhaus o ran diogelwch myfyrwyr, Tripiau Addysgol, Dysgu Seiliedig ar Waith a rhaglenni Ysgolion. Byddwch yn gyfrifol am sicrhau iechyd, diogelwch a lles myfyrwyr a chefnogi rhaglen amgylchedd y Coleg. Yn ogystal â hyn, byddwch yn cydymffurfio ag unrhyw arferion gorau cyfredol ym maes Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd a byddwch yn gweithredu yn unol ag unrhyw ddeddfwriaeth a chodau ymarfer perthnasol. Bydd y gwaith hwn yn cynnwys datblygu rhaglenni archwilio cadarn er mwyn cydymffurfio â rhwymedigaethau gwelliant parhaus.

Bydd gennych Ddiploma NEBOSH neu radd mewn Iechyd a Diogelwch a byddwch yn meddu ar neu’n barod i weithio tuag at ennill Aelodaeth Siartredig ag IOSH. Byddwch hefyd yn meddu ar gymhwyster Rheoli Amgylcheddol. Gyda phrofiad blaenorol o weithio mewn rôl Iechyd, Diogelwch a rheoli, bydd gennych wybodaeth gadarn am fframweithiau deddfwriaethol ac arferion gorau. Mae profiad o ddarparu hyfforddiant yn ddymunol.

Mae’r swydd barhaol amser llawn hon yn cynnwys pecyn buddion deniadol, cynllun pensiwn LGPS a hawl i wyliau blynyddol hael.

Similar jobs

Similar jobs