Gower College Swansea

Cleaner in Gorseinon and Tycoch Campus

Location
Tycoch/Gorseinon, Swansea
Salary
£9.14 Per Hour
Posted
09 Sep 2019
Closes
23 Sep 2019
Ref
SEP20195467
Job Level
Facilities Support
Job Function
Estates and Facilities
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

If you like working as part of a busy cleaning team, we’d like to hear from you.

We’re looking for hard working, reliable people with cleaning experience (although training can be provided).

You will be responsible for ensuring that college cleanliness is maintained on a daily basis.

We have 2 vacancies working 16 hours per week at our Gorseinon campus.

Shift pattern

6am-9.15am (Monday to Thursday) and 6am-9am (Friday) 36 weeks per annum (term time)

We also have a vacancy working 16 hours at our Tycoch campus.

Shift pattern

6am-9.15am (Monday to Thursday) and 6am-9am (Friday) 52 weeks per annum

Please indicate which site you are able to work at in your application.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.

The College also values the diversity of its workforce and welcome applications from all sections of the community. 

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check. 

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

Please apply via the link.

Glanhawyr ac Campws Gorseinon a Tycoch​

Os ydych yn hoffi gweithio fel rhan o dîm glanhau prysur,  hoffem glywed gennych.

Rydym yn chwilio am bobl weithgar, ddibynadwy gyda phrofiad glanhau

(er y gallwn ddarparu hyfforddiant).  

Byddwch yn gyfrifol am sicrhau bod glanweithdra’r coleg yn cael ei gynnal yn ddyddiol ac yn gyfnewid

gallwn gynnig

Mae gennym 2 wag yn gweithio 16 awr yr wythnos ar gampws Gorseinon.

Patrymau shift: 

6am-9.15am (Dydd Llun i Ddydd Iau) a   6am-9am (Dydd Gwener)   - 16 awr yr wythnos, 36 wythnos y (flwyddynystod y tymor)

Mae gennym gyfleoedd i weithio 16 awr yr wythnos, ar y Campws Tycoch

Patrymau shift: 

6am-9.15am (Dydd Llun i Ddydd Iau) a 6am-9am (Dydd Gwener)   - 16 awr yr wythnos, 52 wythnos y flwyddyn

Nodwch pa safle rydych yn gallu gweithio arno yn eich cais.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).

Similar jobs

Similar jobs