Gower College Swansea

Educational Technologist

6 days left

Location
Tycoch, Swansea
Salary
£27,830.00 - £29,685.00 Per Annum
Posted
09 Sep 2019
Closes
22 Sep 2019
Ref
AUG20194313
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

As the Learning Technologist you will play an important role in the ILT Development unit’s activity. You will be required to support, facilitate and promote the use of learning platforms such as Moodle and Canvas. You will also investigate the use of other learning technologies to support teaching and learning and where appropriate, embed into curriculum areas across Gower College Swansea. You will be required to deliver training, run awareness-raising workshops and assisting academic staff to incorporate online technologies to enhance learning and teaching whilst embedding ILT into the curriculum and encouraging and promoting its benefits.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

Please apply via the link.

Technolegydd Addysgol​

Fel y Technolegydd Addysgol byddwch yn chwarae rhan bwysig yng ngweithgaredd yr uned Datblygu ILT. Bydd gofyn i chi gefnogi, hwyluso a hyrwyddo defnydd llwyfannau dysgu fel Moodle a Canvas.  Byddwch hefyd yn ymchwilio i ddefnydd technolegau dysgu erail i gefnogi addysgu a dysgu a lle’n briodol, yn plannu i mewn i feysydd cwricwlwm ar draws Coleg Gwyr Abertawe. Bydd gofyn i chi ddarparu hyfforddiant, rhedeg gweithdai codi ymwybyddiaeth a chynorthwyo staff academaidd i ymgorffori technolegau ar-lein i wella dysgu ac addysgu tra’n plannu ILT i mewn i’r cwrwicwlwm ac annog a hyrwyddo ei fuddion.

Gellir cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg ac ni chaiff y ceisiadau hynny eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn Saesneg.

Mae'r Coleg hefyd yn gwerthfawrogi amrywiaeth ei weithlu ac yn croesawu ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.

Mae Coleg Gwyr Abertawe wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo llesiant pobl ifanc ac mae'n disgwyl i bob aelod o staff rannu'r ymrwymiad hwnnw. Mae penodiadau yn amodol ar wiriad DBS manylach a rhaid cofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg Cymru.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).

Similar jobs

Similar jobs