Gower College Swansea

Assistant Learning Area Manager - Creative Arts and Humanities

6 days left

Location
Gorseinon, Swansea
Salary
£39,705.00 - £41,003.00 Per Annum
Posted
09 Sep 2019
Closes
22 Sep 2019
Ref
AUG20194195
Job Level
Manager
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

An exciting opportunity has arisen for a talented and enthusiastic person to assist the Learning Area Manager in leading our successful area of Creative Arts and Humanities. 

Our staff are passionate and committed in ensuring the many learners achieve their full potential, through innovative teaching styles and excellent outcomes and you will be required to ensure the highest standards of quality and student success continue.

You must have experience of team leadership through course coordination or a curriculum leadership role, supported by a sound knowledge of A level and vocational curriculum and a drive to move the area forward successfully.

You will have experience of leading teams within the educational sector and have an established record of fostering good working relationships and inspiring staff to offer the best for learners. An excellent knowledge of the developments in the creative industries and the willingness to establish relationships with local employers in order to drive the curriculum forward is also essential.

You will possess a recognised Teaching Qualification (PGCE or equivalent) and hold a relevant Degree or equivalent qualification. 

You will already hold or be willing to work towards achieving a Leadership and Management qualification.

The College offers a competitive benefits package including Pension Membership, a generous annual leave entitlement, staff discounts and an on-site gym.

The College is committed to safeguarding and promoting the welfare of children and young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS.

Please apply via the link.

Mae cyfle cyffrous wedi codi i unigolyn brwdfrydig a medrus i gynorthwyo’r Rheolwr Maes Dysgu i arwain ein maes Celfyddydau Creadigol a’r Dyniaethau hynod lwyddiannus.

Mae ein staff yn angerddol ac yn ymrwymedig i sicrhau bod yr holl ddysgwyr yn cyflawni eu potensial llawn drwy ddefnyddio arddulliau addysgu arloesol sy’n arwain at gyflawni canlyniadau rhagorol. Er mwyn parhau gyda llwyddiant y myfyrwyr, bydd gofyn i chi sicrhau’r safonau uchaf o ran ansawdd.

Byddwch yn meddu ar brofiad o arwain tîm drwy gydlynu cwrs neu brofiad o weithio mewn rôl arwain cwricwlwm. Bydd hefyd gennych ddealltwriaeth gadarn o gwricwla cyrsiau Safon Uwch a chyrsiau galwedigaethol ac yn angerddol dros hybu’r maes yn llwyddiannus.

Byddwch yn meddu ar brofiad o arwain timoedd o fewn y sector addysgol ynghyd â phrofiad sefydledig o feithrin perthynas waith da gan ysbrydoli staff i gynnig y gorau i ddysgwyr. Mae gwybodaeth gadarn am ddatblygiadau’r diwydiannau creadigol a’r parodrwydd i feithrin perthynas gyda chyflogwyr lleol er mwyn hybu’r cwricwlwm yn hanfodol ar gyfer y rôl.

Bydd gennych gymhwyster Addysgu Cydnabyddedig (TAR neu gymhwyster cyfatebol) ac yn meddu ar Radd berthnasol neu gymhwyster cyfwerth.

Byddwch eisoes yn meddu ar neu’n barod i weithio tuag at ennill cymhwyster Arwain a Rheoli.

Mae’r Coleg yn cynnig pecyn buddion cystadleuol sy’n cynnwys Aelodaeth Bensiwn, hawl i wyliau blynyddol hael, disgowntiau i staff a mynediad i gampfa sydd wedi’i leoli ar y campws.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Cynhelir cyfweliadau Dydd Gwener 11 Hydref 2019