HR Officer

HR Officer

A fantastic opportunity has arisen for a HR Officer to join the team at Bridgend College.

The HR Officer plays a crucial role in supporting and enabling staff to 'Be All They Can Be'.  This is a generalist role which requires a partnership and a work ethic that is truly reflective of our values and culture. 

The successful candidate will have excellent communication skills, a strong administrative background with the ability to maintain HR systems and take the lead on the successful recruitment and selection of staff in accordance with best practice. Ability to converse in Welsh will be advantageous.

Please apply via the link.

Swyddog Adnoddau Dynol

Mae cyfle arbennig wedi codi yng Ngholeg Penybont ar gyfer Swyddog Adnoddau Dynol (AD).

Bydd y Swyddog AD yn chwarae rol bwysig wrth gynorthwyo a galluogi staff i fod yn "Bopeth y Gallant Fod". Mae hyn yn rol gyffredinol sy'n gofyn am gydweithrediad ac agwedd dda at waith, ac sy'n adlewyrchu ein gwerthoedd a'n diwylliant.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn angerddol dros ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol a bydd ganddo/i sgiliau cyfathrebu cryf a phrofiad gweinyddol sylweddol. Mae'r gallu i gynnal systemau AD a chymryd rhan mewn prosiectau a mentrau AD sy'n ymwneud a recriwtio hefyd yn ofynnol.