Gower College Swansea

GCSE Maths Lecturer (Bank Staff)

Location
Swansea
Salary
£13.84 - £25.32 Per Hour
Posted
05 Sep 2019
Closes
16 Oct 2019
Ref
SEP20195178
Subject Area
Mathematics
Job Level
Lecturer
Contract Type
Fixed Term

We are looking to create a varied bank of experienced, qualified, highly committed and motivated individuals to deliver a number of subject areas (to the WJEC specifications). Successful candidates should possess a relevant degree, have a thorough knowledge of their specialist subject field and ideally a recognised teaching qualification or be willing to work towards one. 

Successful candidates will develop and employ a variety of learning strategies, including the use of ILT, to ensure excellence in teaching and learning and the achievement of course targets for retention and attainment. 

As a confident communicator, with enthusiasm and an innovative approach, you will have the ability to motivate and inspire students to create a positive learning environment leading to an outstanding learner experience. Possessing excellent organisation and problem solving skills you will adopt a flexible approach to working patterns during the daytime and evening.

Gower College Swansea welcomes applications from staff with Welsh Language skills.

Hourly rate: £13.84-£25.32 per hour (dependant on qualifications and experience)
The purpose of the 'bank' will be to hold successful applications to be used on an ad-hoc basis.

Ad hoc hours

Fixed term – 1 year

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please apply via the link.

Darlithwyr yng Ngholeg Gwyr Abertawe - banc - TGAU Mathemateg

Rydym yn ceisio creu banc amrywiol o unigolion profiadol, cymwysedig, uchelgeisiol a brwdfrydig i addysgu nifer o feysydd pwnc, (i fanylebau CBAC). Dylai ymgeiswyr llwyddiannus feddu ar radd berthnasol, meddu ar wybodaeth drylwyr o'u maes pwnc arbenigol ac, yn ddelfrydol, cymhwyster addysgu cydnabyddedig neu fod yn barod i weithio tuag at un. 

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn datblygu a defnyddio amrywiaeth o strategaethau dysgu, gan gynnwys defnyddio TGD, i sicrhau rhagoriaeth mewn dysgu ac addysgu a chyrraedd targedau cwrs ar gyfer cadw a chyrhaeddiad. 

Yn gyfathrebwr hyderus, gyda brwdfrydedd ac ymagwedd arloesol, bydd gennych y gallu i ysgogi ac ysbrydoli myfyrwyr i greu amgylchedd dysgu cadarnhaol gan gynnig profiad rhagorol i ddysgwyr. Bydd gennych sgiliau rhagorol o ran datrys problemau a threfnu, a byddwch yn mabwysiadu ymagwedd hyblyg tuag at batrymau gwaith yn ystod y dydd a'r nos.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sydd â sgiliau Cymraeg.

Gyfradd fesul awr: £13.84 - £25.32 yr awr (dependant on qualifications and experience)
Pwrpas y ‘banc’ fydd cadw ceisiadau llwyddiannus i’w defnyddio ar sail ad hoc.

Oriau ad hoc

Dros dro tan fis un blwyddyn