Gower College Swansea

Apprentice in Social Media for Business (Sport & Fitness) x 2

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£3.90 Per Hour
Posted
30 Aug 2019
Closes
24 Sep 2019
Ref
AUG20194358
Contract Type
Fixed Term
Hours
Part Time

Gower College Swansea has an exciting opportunity for two committed and enthusiastic Apprentices. 

Working for approximately 30 hours per week within the Sports Centre and the Gower College sport curriculum, the successful candidate will work towards obtaining a Level 3 Diploma in Social Media for Business or Customer Services, promoting the gym services whilst gaining valuable on the job training and experience. 

Whilst working towards the qualification, your role will also include a range of activities including working with internal and external customers, activity support and delivery, front of house/ reception and gym instruction.

It is expected that this qualification will be gained within 18 months (including level 2 Digital Literacy, English and Mathematics), with an average commitment of two days teaching and assessment away from the workplace per month.

With effective communication skills and a polite and friendly manner, you will have an interest in sport and social media. A positive and organised approach, along with the ability to work flexibly and as part of a team, is important.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please apply via the link.

Prentis Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Busnes (Chwaraeon a Ffitrwydd) x 2​

Mae gan Goleg Gwyr Abertawe gyfle cyffrous i ddau brentis ymroddedig a brwdfrydig. 

Gan weithio am tua 30 awr yr wythnos yn y Ganolfan Chwaraeon o dan gwricwlwm chwaraeon Coleg Gwyr, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio tuag at ennill Diploma Lefel 3 mewn Cyfryngau Cymdeithasol Busnesau neu Ddiploma cyfatebol mewn Gwasanaethau Cwsmeriaid. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus hefyd hyrwyddo gwasanaethau’r gampfa wrth ennill profiad a hyfforddiant gwerthfawr yn y swydd. 

Tra byddwch yn gweithio tuag at gyflawni’r cymhwyster, bydd eich rôl yn cynnwys ystod eang o weithgareddau gan gynnwys gweithio gyda chwsmeriaid mewnol ac allannol, cefnogi a darparu gweithgareddau, darparu cyfarwyddyd blaen ty/derbynfa yn ogystal â darparu cyfarwyddyd yn y gampfa.

Mi fydd hi’n ddisgwyliedig i chi gwblhau’r cymhwyster hwn o fewn 18 mis (gan gynnwys Llythrennedd Digidol Lefel 2, Saesneg a Mathemateg), gydag ymrwymiad i ddau ddiwrnod bob mis (ar gyfartaledd) o addysgu ac asesi i ffwrdd o’r gweithle. 

Yn meddu ar sgiliau cyfathrebu effeithiol ac ymagwedd gyfeillgar, bydd gennych ddiddordeb mewn chwaraeon a chyfryngau cymdeithasol. Byddwch yn unigolyn trefnus gyda’r gallu i weithio’n hyblyg ac fel rhan o dîm.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.