Gower College Swansea

Part Time Business Lecturer

Location
Gorseinon, Swansea
Salary
£10,010.00 - £18,318.00 Per Annum
Posted
22 Aug 2019
Closes
03 Sep 2019
Ref
JUL20199525
Job Level
Lecturer
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

An exciting opportunity has arisen for a committed, highly motivated individual to join our successful team to deliver and assess A Level Business and BTEC Business Studies. 

You will develop and employ a variety of teaching and learning strategies, including the effective use of ILT, to ensure excellence and the achievement of course targets for retention and attainment.

As a clear and confident communicator, you will have the ability to motivate and inspire students and to create a positive learning environment leading to an outstanding learner experience. The successful candidate should have strong business acumen and experience of working in a Business role. You will be qualified to degree level in Business or related subject and possess a recognised teaching/training qualification or be prepared to work towards one. 

As a confident communicator, you will have the ability to motivate and inspire students. You will possess good organisational and problem solving skills and business acumen. You will adopt a flexible approach to be prepared to provide cover at various College sites.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please apply via the link.

Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer unigolyn ymroddedig ac uchel ei gymhelliant i ymuno â'n tîm llwyddiannus i ddarparu ac asesu Safon Uwch Astudiaethau Busnes ac BTEC Astudiaethau Busnes.

Byddwch yn datblygu ac yn defnyddio amrywiaeth o strategaethau addysgu a dysgu, gan gynnwys y defnydd effeithiol o TGD, i sicrhau rhagoriaeth a chyflawni targedau cwrs ar gyfer cadw a chyrhaeddiad.

Fel cyfathrebwr hyderus, bydd gennych chi'r gallu i ysgogi ac ysbrydoli myfyrwyr.  Bydd sgiliau trefnu a datrys problemau da gennych a phen busnes.  Byddwch yn mabwysiadu ymagwedd hyblyg er mwyn bod yn barod i weithio yn safleoedd amrywiol y Coleg.

Dylai’r ymgeisydd llwyddiannus fod â chraffter busnes cadarn a phrofiad o weithio mewn rôl Busnes. Bydd gennych chi gymwysterau hyd at lefel gradd mewn Busnes a chymhwyster addysgu/hyfforddi cydnabyddedig neu fod yn barod i weithio tuag at ei ennill.

Bydd gennych sgiliau trefnu a datrys problemau da a chraffter busnes. Byddwch yn mabwysiadu ymagwedd hyblyg i fod yn barod i lenwi bwlch yn absenoldeb staff ar amrywiol safleoedd y Coleg.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).