Engage Commercial Trainer - Dog Grooming

Shift basis for delivery of 2 x 4 hourly sessions per week over 15 weeks.

Sessions to be repeated on a rolling format over 52 weeks per annum.

A fantastic opportunity has arisen for an enthusiastic tutor to teach City & Guilds Level 2 Dog grooming Course.

We ask that the tutor holds a City & Guilds level 3 qualification (or above) in Dog Grooming. Ideally applicants will have undergone formal training in assessment -

TAQA and or (A1, D32/33 or other training demonstrating competence in the practice of assessment.) 

Duties may include:

  • Assessment planning
  • Methods of assessment
  • Feedback
  • Recording evidence

Practitioner experience desirable. Access to dogs for practicals beneficial.

The closing date for the receipt of applications for the above vacancy is 

Monday 26 August 2019 - 23.59

Please note that the above post is subject to a satisfactory Enhanced DBS disclosure

Please apply via the link.

Hyfforddwr Masnachol Engage - Trin Cwn

Ar sail sifftiau er mwyn darparu 2 sesiwn 4 awr bob wythnos am gyfnod o 15 wythnos.

Bydd sesiynau yn cael eu hail-adrodd mewn fformat treigl am 52 wythnos y flwyddyn.

Mae cyfle gwych wedi codi ar gyfer tiwtor brwdfrydig i ddysgu'r cwrs City &am Guilds Lefel 2 mewn Trin Cn.

Gofynnwn fod y tiwtor yn meddu ar gymhwyster City & Guilds Lefel 3 (neu uwch) mewn Trin C?n. Yn ddelfrydol, bydd ymgeiswyr wedi ymgymryd a hyfforddiant ffurfiol mewn asesu - TAQA a/neu (A1, D32/33 neu hyfforddiant arall sy'n dangos cymhwysedd wrth asesu). 

Gallai'r dyletswyddau gynnwys:

  • Cynllunio asesiadau
  • Dulliau asesu
  • Adborth
  • Cofnodi tystiolaeth

Mae profiad ymarferol yn ddymunol. Mae mynediad i g?n ar gyfer sesiynau

ymarferol yn fanteisiol.

Y dyddiad cau ar gyfer anfon ceisiadau am y swydd uchod yw

Dydd Llun 26 Awst 2019 - 23.59

Mae'r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Estynedig boddhaol.