Day Cleaner

20 hours per week, permanent

You will undertake routine cleaning operations on our  Campus ensuring that the College is cleaned to a high standard throughout your assigned area. With knowledge of cleaning processes and materials you will have a good standard of education and be able to work with minimum supervision. A flexible team player, you must be able to plan your work effectively. 

Why Bridgend College?

We are a Further Education College recently awarded Double Excellent by Estyn.  We are proud to call ourselves an award winning college and, over the last few years, we have won many awards - as learners, staff and our College as a whole including being awarded #28 in the Times top 100 Best Places to Work!

 • An innovative, friendly, dynamic workforce
 • Free onsite parking
 • Learning and development opportunities
 • Fantastic annual leave entitlement
 • Free access to the gym suite
 • Employee Assistance programme - to give support and advice on all health, personal and professional topics
 • Please note: The above post is subject to a satisfactory Basic DBS disclosure.

The closing date for applications for the above vacancy is 22nd August 2019 at 23:59pm.

Please apply via the link.

20 awr yr wythnos, Parhaol

Byddwch yn ymgymryd gweithrediadau glanhau rheolaidd ar ein Campws i sicrhau fod y Coleg wedi'i glanhau i safon uchel o fewn eich adran. Byddwch yn deall y proses o lanhau ac mae gennych safon dda o addysg, ac yn gallu gweithio heb arolygiaeth. Mae'r gallu i gynllunio'n effeithiol a gweithio fel rhan o dim yn angenrheidiol.

Pam Coleg Penybont?

Rydym yn Goleg Addysg Bellach, ac fe'n coronwyd yn Goleg AB y Flwyddyn 2019 gan TES yn ddiweddar! Rydym yn falch o alw ein hunain yn goleg arobryn ac, dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi ennill nifer o wobrau - fel dysgwyr, fel staff, ac fel coleg yn gyffredinol, gan gynnwys cael ein rhoi yn yr 28ain safle ar restr '100 Lle Gorau i Weithio' y Times!

 • Gweithlu arloesol, cyfeillgar, deinamig
 • Parcio am ddim ar y safle
 • Cyfleoedd gwych i ddysgu a datblygu
 • Hawl gwyliau blynyddol hael iawn
 • Mynediad am ddim i'r gampfa

Rhaglen Cynorthwyo Gweithwyr - i roi cefnogaeth a chyngor ar bob 
pwnc iechyd, personol a phroffesiynol.

Nodwch: Mae'r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Syflaenol boddhaol

Dyddiad cau i geisiadau am y swydd uchod yw'r 22ain o Awst 2019 am 23:59yp.