Gower College Swansea

Bank Lecturer - Health and Care

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£13.84 - £25.32 Per Hour (depending on qualifications and experience)
Posted
29 Jul 2019
Closes
19 Aug 2019
Ref
JUL20190319
Job Level
Lecturer
Job Function
Academic Support
Contract Type
Temporary

The purpose of the 'bank' will be to hold successful applications to be used on an ad-hoc basis.

We are looking to create a bank of experienced, qualified, highly committed and motivated Lecturers in Health and Care. Successful candidates should possess a relevant degree, have a thorough knowledge of their specialist subject field and ideally a recognised teaching qualification or be willing to work towards one. 

Successful candidates will develop and employ a variety of learning strategies, including the use of ILT, to ensure excellence in teaching and learning and the achievement of course targets for retention and attainment. 

As a confident communicator, with enthusiasm and an innovative approach, you will have the ability to motivate and inspire students to create a positive learning environment leading to an outstanding learner experience. Possessing excellent organisation and problem solving skills you will adopt a flexible approach to working patterns during the daytime and evening.

Gower College Swansea welcomes applications from staff with Welsh Language skills.

We welcome applications from those candidates who are currently registered with EWC as this is a mandatory requirement for teaching in Wales however candidates will be able to register by visiting 

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check. 

Please apply via the link.

Darlithydd Iechyd a Gofal - banc​

Pwrpas y ‘banc’ fydd cadw ceisiadau llwyddiannus i’w defnyddio ar sail ad hoc.

Rydym yn ceisio creu banc amrywiol o Darlithyr Iechyd a Gofal profiadol, cymwysedig  uchelgeisiol a brwdfrydig.  Dylai ymgeiswyr llwyddiannus feddu ar radd berthnasol, meddu ar wybodaeth drylwyr o'u maes pwnc arbenigol ac, yn ddelfrydol, cymhwyster addysgu cydnabyddedig neu fod yn barod i weithio tuag at un. 

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn datblygu a defnyddio amrywiaeth o strategaethau dysgu, gan gynnwys defnyddio TGD, i sicrhau rhagoriaeth mewn dysgu ac addysgu a chyrraedd targedau cwrs ar gyfer cadw a chyrhaeddiad. 

Yn gyfathrebwr hyderus, gyda brwdfrydedd ac ymagwedd arloesol, bydd gennych y gallu i ysgogi ac ysbrydoli myfyrwyr i greu amgylchedd dysgu cadarnhaol gan gynnig profiad rhagorol i ddysgwyr. Bydd gennych sgiliau rhagorol o ran datrys problemau a threfnu, a byddwch yn mabwysiadu ymagwedd hyblyg tuag at batrymau gwaith yn ystod y dydd a'r nos.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sydd â sgiliau Cymraeg. 

Rydym yn croesawi ceisiadau gan ymgeiswyr sydd eisoes wedi cofrestru â EWC, gan fod hyn yn ofyniad gorfodol ar gyfer addysgu yng Nghymru. Gallwch gofrestru yma: 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles phobl ifanc ac yn disgwyl i bob aelod o staff y Coleg rhannu’r un ymrwymiadau.

Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS