Gower College Swansea

MIS Assistant

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£16,881.00 - £18,797.00 Per Annum
Posted
17 Jul 2019
Closes
01 Aug 2019
Ref
JUL20198646
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

The MIS department is responsible for the processing of high volumes of student data whilst providing an efficient administration service. 

Working as part of a busy team you will deal with MIS and Examination enquiries, both by telephone and in person, from current and prospective students, staff and external organisations. You will also enrol students throughout the year, issue qualification certificates and assist the Examinations team when required.

Proficient with Microsoft Word and Excel, you will hold 5 GCSEs (Grades A-C) including Maths and English or equivalent and an NVQ Level 2 in Administration/Customer Service or equivalent. Previous experience of working in an office environment, attention to detail and the ability to communicate effectively with people at all levels are essential requirements for this position.

Speaking and listening Welsh language skills at level 3 are essential for this post.

 At certain times of the year you may be required to work at different College campuses to facilitate enrolment. Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check.

Please apply via the link.

Mae’r adran Systemau Gwybodaeth Reoli yn gyfrifol am brosesu llawer iawn o ddata myfyrwyr tra’n darparu gwasanaeth gweinyddol effeithlon.

Gan weithio fel rhan o dîm prysur, byddwch yn delio gydag ymholiadau Systemau Gwybodaeth Reoli ac Arholiadau, dros y ffôn ac wyneb yn wyneb, gan fyfyrwyr cyfredol a darpar fyfyrwyr, staff a sefydliadau allanol. Byddwch hefyd yn ymrestru myfyrwyr drwy gydol y flwyddyn, yn cyhoeddi tystysgrifau cymhwyster ac yn cynorthwyo’r tîm Arholiadau pan fo angen.

Yn hyfedr gyda Microsoft Word ac Excel, byddwch yn meddu ar 5 gradd TGAU (Graddau A-C) gan gynnwys Mathemateg a Saesneg neu gyfatebol a chymhwyster NVQ Lefel 2 mewn Gweinyddiaeth/Gwasanaeth Cwsmeriaid neu gyfatebol.

Mae profiad blaenorol o weithio mewn amgylchedd swyddfa, sylw i fanylion a’r gallu i gyfathrebu’n effeithiol gyda phobl ar bob lefel yn ofynion hanfodol ar gyfer y swydd hon. Mae sgiliau siarad a gwrando Cymru ar lefel 3 yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Ar adegau penodol o’r flwyddyn efallai y bydd gofyn i chi weithio ar gampysau amrywiol y Coleg er mwyn hwyluso ymrestru.

Mae Coleg Gwyr Abertawe wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac mae disgwyl i’r holl staff rannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau’n amodol ar wiriad manwl y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.