Lecturer in Dance

Hourly Paid Lecturing Contract

Working hours will be Monday - Thursdays 4pm - 6pm 

We have an exciting opportunity for a passionate and committed Lecturer in Dance to join our Twilight team of staff in the delivery of the A Level provision at Bridgend College.The course is delivered over four evenings a week and students from across Bridgend and beyond can apply to study this A Level with us. 

Why Bridgend College?

We are a Further Education College recently crowned TES 2019 FE College of the year! We are proud to call ourselves an award winning college and, over the last few years, we have won many; as learners, staff and our college as a whole, including being awarded #28 in The Times Top 100 Best Places to Work!

  • An innovative, friendly, workforce
  • Free parking
  • Fantastic Learning & development opportunities
  • Very generous annual leave entitlement
  • Free access to the Gym suite

Employee Assistance programme - To give support & advice on all health, personal and professional topics.

The above post is subject to a satisfactory Enhanced DBS disclosure for child and adult workforce and registration as a FE Teacher with the Education Workforce Council.

Bridgend College is accredited to the Disability Confident Employer award, part of this means a commitment to interview all disabled applicants who meet the essential criteria for a job vacancy and consider them on their abilities.

Closing date for this role is: 31/07/2019

Please apply via the link.

 

 Darlithwr Dawns
Tal wrth yr Awr
Oriau gwaith y rol hon yw Llun - Iau 4yp I 6yp

 

Mae gennym gyfle cyffrous i Ddarlithydd Dawnsio angerddol ac ymroddgar ymuno a'r tim staff nos yng Ngholeg Penybont i ddysgu'r cwrs Safon Uwch. Cyflwynir y cwrs dros bedair noson yr wythnos, a gall myfyrwyr o Ben-y-bont a thu hwnt wneud cais i astudio'r cymhwyster Safon Uwch hwn gyda ni.

Pam Coleg Penybont?

 Rydym yn Goleg Addysg Bellach, ac fe'n coronwyd yn Goleg AB y Flwyddyn 2019 gan TES yn ddiweddar! Rydym yn falch o alw ein hunain yn goleg arobryn ac, dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi ennill nifer o wobrau - fel dysgwyr, fel staff, ac fel coleg yn gyffredinol, gan gynnwys cael ein rhoi yn yr 28ain safle ar restr '100 Lle Gorau i Weithio' y Times!

Gweithlu arloesol, cyfeillgar, deinamig

Parcio am ddim ar y safle

Cyfleoedd gwych i ddysgu a datblygu

Hawl gwyliau blynyddol hael iawn

Mynediad am ddim i'r gampfa

Rhaglen Cynorthwyo Gweithwyr - i roi cefnogaeth a chyngor ar bob pwnc iechyd, personol a phroffesiynol.

Mae'r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Estynedig boddhaol ar gyfer gweithlu plant ac oedolion a chofrestriad fel Gweithiwr Cynnal Dysgu AB gyda Chyngor y Gweithlu Addysg.

 Mae Coleg Penybont wedi'i achredu ar gyfer y dyfarniad Cyflogwr Hyderus o ran Anabledd. Mae hyn yn cynnwys ymrwymiad i gyfweld pob ymgeisydd anabl sy'n bodloni'r meini prawf hanfodol ar gyfer swydd, ac i'w hystyried nhw ar eu galluoedd.

 Y dyddiad cau ar gyfer gwneud ceisiadau am y swydd uchod yw: 31/07/2019.