Business Administration Apprentice

Are you looking to kick start your career in Business Administration? If so, we may have the perfect position here at Bridgend College.

With this exciting opportunity, you will undertake a Business Administration Apprenticeship Level 3 with the Engage Training at Bridgend College. Not only that, you will gain invaluable skills and experience that will accelerate and progress your career.

What we're looking for in you:

 • To assist in presentations and corporate events. 
 • To assist in the preparation of training courses materials.
 • Maintain database(s) with accurate information.
 • Distribution of certificates.
 • To assist with booking processes.
 • To support business coordinator to achieve revenue targets.
 • Coordinate and distribute up to date marketing materials as required. 
 • To provide excellent customer service.
 • To undertake in-service training for professional development as and when required.
 • To contribute to the Annual Self Assessment and Development Planning process.
 • Complete a Business Administration Apprenticeship.

The above post is subject to a satisfactory Enhanced DBS disclosure for child and adult workforce and registration as a FE Teacher with the Education Workforce Council.

Bridgend College is accredited to the Disability Confident Employer award, part of this means a commitment to interview all disabled applicants who meet the essential criteria for a job vacancy and consider them on their abilities.

Interview date for this role is: 01 & 02/08/2019.

Please apply via the link.

 

Prentis Gweinyddu Busnes 

(Gwasanaethau Gwybodaeth Rheoli)

Llawn Amser (37 awr yr wythnos) -

Cytundeb Cyfnod Sefydlog am 2 Flynedd

Cyflog: GBP 12,000 - GBP 14,855.54 y flwyddyn

Ydych chi'n dymuno cychwyn ar eich gyrfa yn y maes Gweinyddu Busnes? Os felly, efallai bod y swydd berffaith gyda ni yma yng Ngholeg Penybont.

Gyda'r cyfle cyffrous hwn, byddwch yn ymgymryd a Phrentisiaeth Gweinyddu Busnes Lefel 2 gydag adran Engage Cymru, Coleg Penybont. Yn ogystal a hynny, byddwch yn ennill sgiliau a phrofiad amhrisiadwy a fydd yn cyflymu a datblygu'ch gyrfa.

Rydym am glywed gennych! Am ragor o wybodaeth am y rol, gwelwch y ddolen isod (Pecyn Gwybodaeth Swydd).

Rydym yn Goleg Addysg Bellach, ac fe'n coronwyd yn Goleg AB y Flwyddyn 2019 gan TES yn ddiweddar! Rydym yn falch o alw ein hunain yn goleg arobryn ac, dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi ennill nifer o wobrau - fel dysgwyr, fel staff, ac fel coleg yn gyffredinol, gan gynnwys cael ein rhoi yn yr 28ain safle ar restr '100 Lle Gorau i Weithio' y Times!

 • Gweithlu arloesol, cyfeillgar, deinamig
 • Parcio am ddim ar y safle
 • Cyfleoedd gwych i ddysgu a datblygu
 • Hawl gwyliau blynyddol hael iawn
 • Mynediad am ddim i'r gampfa
 • Rhaglen Cynorthwyo Gweithwyr - i roi cefnogaeth a chyngor ar bob 
 • pwnc iechyd, personol a phroffesiynol.

Mae'r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Estynedig boddhaol ar gyfer gweithlu plant ac oedolion a chofrestriad fel Gweithiwr Cynnal Dysgu AB gyda Chyngor y Gweithlu Addysg.

Mae Coleg Penybont wedi'i achredu ar gyfer y dyfarniad Cyflogwr Hyderus o ran Anabledd. Mae hyn yn cynnwys ymrwymiad i gyfweld pob ymgeisydd anabl sy'n bodloni'r meini prawf hanfodol ar gyfer swydd, ac i'w hystyried nhw ar eu galluoedd.

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud ceisiadau am y swydd uchod yw: 24/07/2019.

Please apply via the link.